Sökning: "April Sun"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden April Sun.

 1. 1. Solar Drying Systems for farmers in Cameroon

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Mir Shwan Kurdi; Linn Öström; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Imagine being a farmer having your livelyhood endangered by heavyrainfalls and thunderstorms due to global warming (Habiba Gitay2002), when what you really need is sun to dry your maize, coffee orcocoa harvest. Such is the case for the farmers in Cameroon. LÄS MER

 2. 2. Vägkanter och sidoytor som habitat för pollinerande insekter: på vägen mot större biologisk mångfald i urbana miljöer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Malin Stensson; [2016]
  Nyckelord :Biodiversity; pollination; urban; roadside; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Biodiversity loss has been observed globally. Landscape change and fragmentation are the driving causes of this loss, and urbanisation one of the reasons. Pollinating insects are an important organism group as they contribute to the diversity of the wild flora as well as the global food production by performing the ecosystem service pollination. LÄS MER

 3. 3. Energimodellering av naturhus - en studie av Sundby naturhus

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik; Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur

  Författare :Olof Persson; Patrik Wennerstål; [2015]
  Nyckelord :energimodellering; energianvändning; komfort; naturhus; växthus; IDA ICE; Technology and Engineering; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Att bygga hus med glas är ingen nyhet. Det ger fördelar som att kunna se ut och få in dagsljus. Växthus skapar en skyddande miljö för växter, och då solen strålar värms byggnaden upp genom växthuseffekten. Kombineras ett vanligt boende med ett omslutande växthus skapas ett så kallat naturhus. LÄS MER

 4. 4. Solar heating in Colombia

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Johanna Skytt; Elina Järkil; [2012]
  Nyckelord :renewable energy; solar heating; Colombia; awake interest; inspire; school; kindergarten; Popayán; mixing valve; knowledge exhange; self circulating system; hot water; workshop; sun; local energy production; förnybar energi; solvärme; Colombia; väcka intresse; inspirera; skola; förskola; Popayán; blandningsventil; kunskapsutbyte; självcirkulerande system; varmvatten; workshop; sol; lokal energiproduktion;

  Sammanfattning : This report describes the process of a thesis implemented in Colombia concerning solar energy. The project was to install a self-circulating solar heating system, as well as creating exchange of knowledge regarding renewable energy. LÄS MER

 5. 5. Strukturer i grus- och sandtäkter som styr förekomsten av bibagge Apalus bimaculatus i Västra Götalands län

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

  Författare :Martin Svensson; [2012]
  Nyckelord :bibagge; vårsidenbi; grustäkter; sandtäkter;

  Sammanfattning : Rapporten är en analys av inventeringsdata på bibagge (Apalus bimaculatus) och vårsidenbi (Colletes cunicularius) från Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Naturvårdsverket har utformat ett åtgärdsprogram för bibagge då den är upptagen på rödlistan som nära hotad (NT). LÄS MER