Sökning: "Aquaponic"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Aquaponic.

 1. 1. Miljösystemanalys av amerikansk vapenfluga (Hermetia illucens) som fiskfoder : En studie av ett insektsbaserat fiskfoder i ett akvaponiskt system

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Hanna Hammarsten; [2019]
  Nyckelord :Fish feed; black soldier fly; fly larvae; fish farm; aquaculture; aquaponics; Fiskfoder; amerikansk vapenfluga; fluglarv; fiskodling; vattenbruk; akvaponi;

  Sammanfattning : Förenta nationerna förutser en global befolkningsökning med 2 miljarder människor till 2050, vilket motsvara en total befolkningsmängd på nära 10 miljarder människor. Dessutom förväntas ökningen ske oproportionerligt över jorden och koncentreras i delar av världen där livsmedelssäkerheten är låg och produktionen otillräcklig. LÄS MER

 2. 2. Contextual factors influencing the development of a circular business model in aquaponics : a case study of Peckas Tomater

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Sofia Björkén; Elin Bystedt; [2019]
  Nyckelord :aquaponic; bio-economy; business model; circular business model; circular bio-economy; circular economy; controlled environmental farming;

  Sammanfattning : Research within the area of aquaponics is mostly focusing on technical perspectives such as aquaculture, hydroponics, and engineering. There are also few existing commercial aquaponics businesses globally and little knowledge about how aquaponic business model develop in practice. LÄS MER

 3. 3. Framtidens fisk odlas i stan - En studie kring akvaponikens möjlighet till kommersiellt genomslag i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Dahl; Marcus Jakobsson; [2018-04-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The world population is increasing rapidly and humans eat more protein every year. By 2050, the world population is estimated to need 70% more protein than is available today. Already now, the world's ocean is fading, while today's meat production is one of the biggest contributors to the climate changes. LÄS MER

 4. 4. A circular production of fish and vegetables in Guatemala : An in-depth analysis of the nitrogen cycle in the Maya Chay aquaponic systems

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Erik Björn; [2018]
  Nyckelord :Aquaponics; Nitrogen balance; Nitrogen cycle; Nitrification; Denitrification; Akvaponi; kvävebalans; kvävecykel; nitrifikation; denitrifikation;

  Sammanfattning : This study was done with the aim of deepening the understanding of the Maya Chay aquaponic systems. To meet the aim, a literature study on aquaponics, with an emphasis on the nitrogen metabolism in such systems, was conducted. LÄS MER

 5. 5. Miljömässiga kundvärden i en akvaponi : En studie av alternativa kundvärden när en ekologisk certifiering inte är möjlig

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Nathanlie Nygren; [2016]
  Nyckelord :Aquaponics; sustainable development; customer value; environment; market; survey; organic; local production; certification; Akvaponi; hållbar utveckling; kundvärde; miljö; marknad; enkätundersökning; ekologisk; lokal produktion; närproducerat; närodlat; certifiering;

  Sammanfattning : I en akvaponi odlas fisk och grönsaker i ett kretslopp med cirkulerande vatten. Enligt EU:s regelverk, EG nr 889/2008, kan ett sådant odlingssätt inte certifieras ekologiskt. Problematiken uppstår i hur en giftfri odling kan nå de miljömedvetna konsumenterna utan en certifiering. LÄS MER