Sökning: "Aquatic ecology"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden Aquatic ecology.

 1. 1. Putting behavioral assays on fish to the test: Are sociality and scototaxis trials relevant in the wild?

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Arno Veenstra; [2020]
  Nyckelord :Acoustic telemetry; Social network; Sociality; Scototaxis; Migration;

  Sammanfattning : Animal behavior has become a frequently used tool in modern ecology and ecotoxicology, where laboratory behavioral traits are recognized as sensitive endpoints for assessing natural behavior or non-lethal effects of pollutants on animals. Within these research fields, behavioral traits measured in laboratory environments have been used to formulate predictions of ecological consequences that accompany specific behavior. LÄS MER

 2. 2. Riparian buffer management through time in the Krycklan catchment : has the composition in riparian zones been affected by previous management since 1963?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Linnéa Larsson; Julia Nygårdh; [2020]
  Nyckelord :Riparian zone; stream protection; water protection; aquatic ecosystEMS; forest management; silviculture; riparian buffer;

  Sammanfattning : Ecosystem services and many conflicting interests make management of small streams in the forest an important topic. Streams need to be protected in a way that maintains water quality, quantity and riparian characteristics. LÄS MER

 3. 3. Orsaker till Vattenaloes (Stratiotes aloides L.) omfattande utbredning i Limsjön, Leksand, Dalarna

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Elena Bröms; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar om Limsjön belägen i Leksands kommun, Dalarnas län. Limsjön är en del av Österdalälven som ligger i östra delen av kommunen. Området är en våtmark och omfattar cirka 95 hektar varav 25 hektar utgörs av sjön. Det är en betydelsefull fågelsjö, Natura-2000 och ett rekreationsområde. LÄS MER

 4. 4. Skogshistoria kommer upp till ytan : en akvatisk inventering efter samiskt påverkad död ved i tjärnar kring Mattaur-älven

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Lina Arnesson Ceder; [2019]
  Nyckelord :skogshistoria; barktäkter; samer; subfossil; tall; tjärn; Forest history; bark peel; sami; subfossil; pine tree; pond;

  Sammanfattning : I tusentals år har samer levt i norra Fennoskandia och brukat skogen för att värma upp kåtor och låta renar beta av laven som växer på träden och marken. Man har även använt tallens, (Pinus sylvestris L), innerbark som kolhydratkälla och förvaring. Dessa så kallade barktäkter lämnar karakteristiska spår i träden. LÄS MER

 5. 5. 2D Modelling of Phytoplankton Dynamics in Freshwater Lakes

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för beräkningsvetenskap

  Författare :Hugo Harlin; [2019]
  Nyckelord :Modelling; computational ecology; ecology; ecosystems; lake ecosystems; deterministic modelling; finite volume method; phytoplankton; plankton; lake; lakes;

  Sammanfattning : Phytoplankton are single celled organisms capable of phytosynthesis, and are present in all the major oceans and lakes in the world. Phytoplankton contribute to 50% of the total primary production on Earth, and are the dominating primary producer in most aquatic ecosystems. This thesis is based on the 1D deterministic model by Jäger et. al. LÄS MER