Sökning: "Arabic language"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade orden Arabic language.

 1. 1. Multilingual Transformer Models for Maltese Named Entity Recognition

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Kris Farrugia; [2022]
  Nyckelord :low-resource; named-entity; information extraction; Maltese;

  Sammanfattning : The recently developed state-of-the-art models for Named Entity Recognition are heavily dependent upon huge amounts of available annotated data. Consequently, it is extremely challenging for data-scarce languages to obtain significant result. LÄS MER

 2. 2. Alla ska skratta eftersom det blir svenska i arabisk mun : En kvalitativ studie om SFI-elevers uppfattningar om modersmålets betydelse för svenskinlärning och det svenska språket

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Fedaa Taha; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Invandrade akademiker på väg in till den svenska arbetsmarknaden : En kvalitativ studie om invandrade akademikers situation på den svenska arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för globala politiska studier (GPS)

  Författare :Rama Alrukaia Alshabaani; [2022]
  Nyckelord :Invandrade akademiker; Arbetsmarknad;

  Sammanfattning : This paper is a qualitative study with the aim of investigating how immigrants who have an academic  education from their home country experience their situation in the Swedish labor market. The study  aims to find out immigrants' own experiences regarding the obstacles they encounter in the pursuit of a  job that matches their level of education and work experience. LÄS MER

 4. 4. Motivationens effekt på språkinlärning hos eleven : Hur olika motivationsverktyg kan stimulera elevers inlärningsprocess ur ett motivationsteoretiskt prespektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Zeinab Aljumaily; Bushra Fayrooz; [2022]
  Nyckelord :Motivations faktors; mother tongue teaching; fram factor; internal and external motivation.; Motivationsfaktorer; modersmålsundervisning; ramfaktorer; inre och yttre motivation.;

  Sammanfattning : Forskning visar att motivation är betydelsefullt för elevers inlärningsprocess och skolresultat. Med detta som utgångspunkt är syftet med denna underesökning att undersöka vilka orsaker som finns till bristande motivation hos eleverna i samband med modersmålsundervisningen samt vad lärare kan göra för att höja elevernas motivation i deltagandet av modrsmålsundervisningen. LÄS MER

 5. 5. Positionering av språkliga och kulturella erfarenheter som resurser i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Kawthar Alrobaei; [2022]
  Nyckelord :Arabic-speaking people; positioning; identity; Arabic as a resource; experiences;

  Sammanfattning :   The following study aims to investigate young Arabic-speaking adults' experiences of mathematics teaching during their time in primary school, more specifically, the study focuses on highlighting experiences of how linguistic and cultural experiences can be positioned as resources in mathematics teaching and how these relate to Arabic-speaking people's possible identity positions. Two questions have been formulated to achieve the purpose of the study: What experiences do Arabic-speaking young adults have of language and culture in mathematics teaching in primary school in Sweden? And what identity positions regarding resources for mathematics learning will be possible based on the young adults' linguistic and cultural experiences? A qualitative method for data collection has been done in the form of semi-structured interviews with 6 Arabic-speaking people aged 18-25 to answer the questions. LÄS MER