Sökning: "Arabiska"

Visar resultat 1 - 5 av 236 uppsatser innehållade ordet Arabiska.

 1. 1. Ordföljdsvariation i modern arabisk poesi och prosa - en fallstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Fredrik Bergvall; [2019-06-13]
  Nyckelord :arabiska; ordföljd; poesi; prosa; Mahmoud Darwish;

  Sammanfattning : En studie i hur ordföljd varierar mellan arabisk poesi och prosa skriven av Mahmoud Darwish.... LÄS MER

 2. 2. KORANEN OCH ÖVERSÄTTNING. En historisk-litterär studie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Anna Dalemo; [2019-06-13]
  Nyckelord :arabiska; Koranen; översättning; hapax;

  Sammanfattning : This essay aims to study three Swedish translations of the Qurʾān; Crusenstople from 1843, Zetterstéen from 1917 and Bernström from (1998)2005, and to make a comparision between them with the focus on how each of them has handled the litteral phenomenon hapax in sūrat al-Nisāʾ. The questions that the essay aims to deal with are first whether there really is a difference between the three translations as far as the phenomenon hapax is concerned, and second whether theese possible differences affect the readers understanding of the message of the text to the degree that it poses a problem. LÄS MER

 3. 3. Modersmålsundervisningen i arabiska Möjligheter, Utmaningar och glädjeämnen sett ur olika perspektiv på ett urval av grundskolor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Jihad Khalil; [2019-03-28]
  Nyckelord :Modersmål; modersmålsundervisning; hemspråk; flerspråkighet; sociokulturell;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med detta arbete är att med en intervjuundersökning få kunskap om hur arabiska modersmålslärare, elever och rektorn till modersmålsenheten i en västsvensk kommun upplever modersmålsundervisningen. Vilka fördelar, svårigheter, utmaningar och framgångsfaktorer uppstår i samband med detta uppdrag?Teori:Studien om modersmålsundervisning utgår från en sociokulturell teori. LÄS MER

 4. 4. Demokratisering i Nordafrika : En jämförande demokratiseringsstudie av Egypten och Tunisien

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Arvin Gorginpaveh; [2019]
  Nyckelord :Democratization; Arabic spring; Egypt; Tunisia; Larry Diamond; Demokratisering; Arabiska våren; Egypten; Tunisien; Larry Diamond;

  Sammanfattning : The objective of this essay is to present both the reason behind the Egyptian democratization failure, as well as the cause of the success of the Tunisian democracy. The methodology of this essay is composed of a comparative democratization study, which includes a most similar systems-design method. LÄS MER

 5. 5. En påhittad arabvärld : En studie av hur andra generationens invandrare ser på hur den arabiska kulturen och dess länder framställs i västerländska TV-serier.

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Bisan Abou-Chakra; [2019]
  Nyckelord :Orientalism; Stereotypes; Middle east; Westernseries; Representation; Orientalism; Stereotyper; Representation; Mellanöstern;

  Sammanfattning : Denna studie utfördes med syfte att studera hur andra generationens invandrare i Sverige upplever representationen i västerländska TV-serier och huruvida deras verklighetsbild kring landet överstämde med det fiktiva. Studien analyseras utifrån ett postkolonialt perspektiv med teorier som inkluderar Orientalism, representation och stereotyper. LÄS MER