Sökning: "Aram From"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Aram From.

 1. 1. Development of an electromyographic smart prosthetic hand

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Jacob Parming; Aram Ghaiad; [2018]
  Nyckelord :Prosthetic hand; Electromyography; Finger; Thumb;

  Sammanfattning : Losing a hand is a highly traumatic experience affecting both the physical life and mental wellbeing of a person. It is therefore vital to provide a prosthetic hand with similar functionality to the hand lost. LÄS MER

 2. 2. Förekomsten av socialt stöd och sociala relationer i arbetslivet : En kvalitativ studie om betydelsen av socialt stöd och social relation mellan chefer och anställda

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Aram Abdi; [2018]
  Nyckelord :Sociala relationer; kommunikation; socialt stöd; medarbetare; chefer; Social relationship; communication; social support; employees; supervisors;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine the social relationship and social support at the daily work. Furthermore, this study aimed to create an understanding of the importance of social relations and support between employees and supervisors within an organization. LÄS MER

 3. 3. The Reaction of the U.S. President To the Rise of China : A discourse analysis into the president of the United States’ reaction to China emerging as a competing hegemon.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Aram Al Nashéa; [2017]
  Nyckelord :hegemonic power; power balance; US-China relations; hegemonic stability theory; discourse analysis; constructivism; president xi; president trump;

  Sammanfattning : The U.S. has enjoyed global hegemonic power for over 70 years and even more so after the fall of the Soviet Union. However, some political scientists argue that it is descending and the evidence lies in the increasing power of China. LÄS MER

 4. 4. Dynamiken hos organiskt kol i Mälarens avrinningsområde : flöden, drivande faktorer och modellering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :Aram Alsadi; [2015]
  Nyckelord :Total organic carbon; Annual fluxes; HBV model; INCA-C- model; Hydrological effective rainfall; soil moisture.; Totalt organiskt kol; transport per ytenhet; HBV- modell; INCA-C- modell; grundvattenbildning; markfuktighet.;

  Sammanfattning : I denna rapport undersöks hur mängden organiskt kol, TOC (Totalt organiskt kol), varierar i tid och rum i Mälarens avrinningsområde, samt vad det är som styr TOC-halten i Mälaren. Det är viktigt att förstå dynamiken hos TOC i Mälaren och i dess avrinningsområde eftersom ökat TOC i vattnet påverkar vattenkvaliteten och orsakar problem vid beredning av dricksvatten. LÄS MER

 5. 5. Den militära nyttan av ett C4I-system för en skyttegrupp

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Aram Kerro; [2014]
  Nyckelord :C4I; Situational awareness; Land Warrior; Nett Warrior; C4I; Lägesbild; Situationsuppfattning; Land Warrior; Nett Warrior;

  Sammanfattning : Sett utifrån ett historiskt perspektiv har utvecklingen av soldatens utrustning skett relativt långsamt. Dock har utvecklingen under det senaste decenniet gått fort framåt. I början på 2000-talet konfronterades flera länder av behovet av att utveckla soldaten och dennes personliga utrustning. LÄS MER