Sökning: "Arash Jamali"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Arash Jamali.

 1. 1. Betydelsen av personligt varumärke hos chefer inom banksektorn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Johan Frode; Arash Jamali; Branka Pokrajac; [2011]
  Nyckelord :Personligt varumärke; bank; chef; ledarskap; karisma; retorik; värderingar och passion;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Investigation of propeller characteristics with different locations of the rudder

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för sjöfart och marin teknik

  Författare :Arash Jamali; [2011]
  Nyckelord :Propeller characteristics; lifting line; SHIPFLOW; selfpropulsion; ITTC 1978 method; grid resolution; optimum rudder position.;

  Sammanfattning : In designing a ship, propulsive efficiency is a parameter which always is tried to be kept asoptimum as possible. An investigation in full scale and model scale of a ship includingpropeller and rudder, regarding the effect of changing rudder position on variation ofpropeller characteristics has been carried out. LÄS MER