Sökning: "Arash Jamali"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Arash Jamali.

  1. 1. Betydelsen av personligt varumärke hos chefer inom banksektorn

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

    Författare :Johan Frode; Arash Jamali; Branka Pokrajac; [2011]
    Nyckelord :Personligt varumärke; bank; chef; ledarskap; karisma; retorik; värderingar och passion;

    Sammanfattning : .... LÄS MER