Sökning: "Arastoo Bayati"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Arastoo Bayati.

  1. 1. Conceptual Design of a Small Size Unmanned Air Vehicle : Part B: Flight Performance and Flight Mechanics

    Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

    Författare :Arastoo Bayati; Peter Reinders; [2021]
    Nyckelord :UAV; VTOL; Flight mechanics;

    Sammanfattning : This report summarizes the task of conceptually designing an UAV suited for agricultural observation of Swedish farmland. The design of the UAV was divided into two parts. This report focuses on the flight mechanics, performance analysis, and cost analysis of the UAV, whereas the other part centers around the aerodynamic performance. LÄS MER