Sökning: "Arbetarbladet"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet Arbetarbladet.

 1. 1. Hästtjejen och Konststudenten : En kritisk diskursanalys av styckmördare i två svenska lokaltidningar och Expressen.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Emil Karlsson; Miriam Larsson Sposito; [2019]
  Nyckelord :CDA; Critical Discourse Analysis; Expressen; Nerikes Allehanda; Arbetarbladet; Murder; Gender studies; The Chivalry Hypothesis; Perpetrator; CDA; Kritisk diskursanalys; Expressen; Nerikes Allehanda; Arbetarbladet; Styckmord; Genus; Chivalry-hypotesen;

  Sammanfattning : This study was conducted with the motive to analyze and demonstrate the differences and similarities of three Swedish newspapers’ coverage about two different murders. The main focus of the study was to compare and contrast the newspapers’ descriptions of one male and one female murderer. LÄS MER

 2. 2. #Metoo har förändrat Sverige : En analys av #metoo-uppropet i de Gävlebaserade lokaltidningarna Arbetarbladet och Gefle Dagblad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Helene Göthe-Lorenz; Elin Hugg; [2018]
  Nyckelord :jounalistik; doxa; sexuella trakasserier; makt; jämställdhet; kvinnor; män;

  Sammanfattning : Abstract Uppsatsens övergripande fråga handlar om hur de två Gävlebaserade lokaltidningarna Arbetarbladet och Gefle Dagblad har konstruerat #metoo-uppropet samt kvinnor och män? Artiklarna som analyserats var publicerade under perioden oktober 2017 till och med mars 2018. Det empiriska materialet bestod av sexton utvalda artiklar. LÄS MER

 3. 3. När lokaltidningen lämnar : En kvalitativ undersökning av politikernas reaktioner på Arbetarbladets flytt ifrån Hofors

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Leo Brodin; Eric Blomqvist; [2017]
  Nyckelord :Hofors; medieskugga; lokaljournalistik; centralisering; politiker;

  Sammanfattning : I vår studie har vi undersökt hur politiker i Hofors kommun hanterar och uppfattar situationen efter att Arbetarbladet 2014 flyttade sin lokalredaktion i Hofors till Sandviken. Detta eftersom redaktionen var kommunens sista och vi ville undersöka om och hur de upplever centraliseringens påverkan. LÄS MER

 4. 4. Rådande jämställdhet i en könsuppdelad värld : Den politiska kvinnans representation i Gävles dagstidningar.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Linnea Eklöf Eriksson; Lina Färdigh; [2016]
  Nyckelord :equality; gender; media; politics; politician; produce; ridicule; women; framställning; förlöjligande; genus; jämställdhet; kvinnor; media; politik; politiker;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine how Gävle newspapers Arbetarbladet and Gefle Dagblad produce female and male politicians in their editorials. Articles from November 20, 2015 - January 20, 2016, were analyzed by quantitative content analysis and accompanying text analysis. LÄS MER

 5. 5. När rykten blir nyheter : Lokalpressen och Flashback Forum

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Anna Jernberg; Annica Hallquist; [2015]
  Nyckelord :Flashback Forum; agenda setting; medie- och pressetik; ryktesspridning; medborgarjournalistik; Arbetarbladet; Gefle Dagblad;

  Sammanfattning : AbstractTitel: När rykten blir nyheter – Lokalpressen och Flashback ForumFörfattare: Anna Jernberg, Annica HallquistHandledare: Anna Edin Uppsatsen behandlar relationen mellan Flashback Forum och Gävles lokaltidningar Gefle Dagblad och Arbetarbladet. Om hur nära de jobbar varandra, medborgarjournalisternas betydelse, vem som sätter agendan och hur tidningarna jobbar med de etiska spelreglerna. LÄS MER