Sökning: "Arbetarnas Bildningsförbund"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Arbetarnas Bildningsförbund.

 1. 1. Hemgården i Gävle : En studie om Hemgårdens verksamhet åren 1934–1944

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Historia

  Författare :Annmarie Viklund; [2019]
  Nyckelord :settlementrörelsen; hemgårdsrörelsen; Hemgården i Gävle; Arbetarnas Bildningsförbund; Kvinnliga Turist- och Gymnastikringen;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att utreda varför den engelska settlementrörelsen kom att etableras i Sverige, och vilket samband det hade med industrialiseringsprocessen. Settlementrörelsen uppstod bland annat som en reaktion mot industrisamhällets exploatering av arbetarklassen och ledde till krav om en fritid efter arbetet. LÄS MER

 2. 2. Sveriges bästa svensk : En kvalitativ studie av filmens potential i undervisning om integration

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Robin Widing; Kristine Melin; [2016]
  Nyckelord :Sveriges bästa svensk; Integration; Film; Meningsskapande; kunskap;

  Sammanfattning : Abstract   In the light of the political debate that takes place today – how refugees should be integrated into the Swedish society ­– the film Sveriges bästa svensk was created on the initiative of Arbetarnas bildningsförbund (ABF) and Studieförbundet Vuxenskolan (SV) to prevent racism and xenophobia through discussion, which the film aims to contribute with. The initiators of the film have said that it can work in multiple applications; one such area is in school. LÄS MER

 3. 3. Det idébärande ledarskapet : En fallstudie av ledarskapskulturen i Arbetarnas bildningsförbund (ABF)

  Master-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Rebecka Jacobsson; [2015]
  Nyckelord :Non-profit organisation; Leadership culture; Leadership discourse; Leadership practices;

  Sammanfattning : This thesis describes and analyses how the leadership culture is constructed by the leadership discourse and leadership practices, in the Swedish non-profit organisation ABF, the Workers Education Association. The theoretical framework for the study is based on the practice theory by Swidler (2001) who claim that culture conceptualizes as practices in interaction with discourse. LÄS MER

 4. 4. Svenssons vilja att söka kunskap : En studie om ABF-Sandviken mellan 1939-1968

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Peter Aspgren; [2012]
  Nyckelord :Arbetarnas Bildningsförbund; ABF; Sandviken; Utbildning; C-uppsats; Kandidat; Svensson;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att skapa en bild om hur folkbildningsarbetet har pågått i Sandviken samt hur kvinnorna tar större plats i samhället. Det är ABF-Sandviken som folkbildare som står i centrum för undersökningen under perioden 1939-1968. LÄS MER

 5. 5. Det gränslösa arbetet - frihet eller fälla? : Hur påverkas individer av det nya flexibla arbetssättet på en arbetsplats?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Jane Wollter; Anna-Lena Södergren; [2011]
  Nyckelord :Organization; Work; Flexibility; Influence; Organisation; Arbetsmiljö; Flexibilitet; Inflytande;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att få en djupare förståelse för hur nya arbetsmetoder ocharbetssätt påverkar individen och arbetssituationen på en arbetsplats. Allt fler studier ochforskning visar att samhället förändrats från industrisamhället till postindustriellt samhälle,vilket bidragit till att nya former av organisationer har vuxit fram. LÄS MER