Sökning: "Arbetarrörelsen"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade ordet Arbetarrörelsen.

 1. 1. LO-förbunden i ett nytt politiskt landskap : En kvalitativ studie om LO-förbundens förhållningssätt till medlemmarnas ökade stöd för Sverigedemokraterna

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ida Bergsten; [2020]
  Nyckelord :Landsorganisationen; Sverigedemokraterna; Socialdemokraterna; förbunden; utbildning; värderingar; fackföreningsrörelsen; arbetarklassen; högerpopulistiska partier; högerextrema partier;

  Sammanfattning : Allt sedan Sverigedemokraternas intåg i riksdagen 2010 har det politiska klimatet tillika det politiska landskapet i Sverige kraftigt påverkats och förändrats. Sverigedemokraterna betraktas av vissa som ett rasistiskt och högerpopulistiskt parti, som lyckats förankrat sig hos arbetarklassen. LÄS MER

 2. 2. Hungerkravallerna i Värmland : En fallstudie av Karlstad och Hagfors

  L2-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Elon Sandström; [2020]
  Nyckelord :hungerkravaller; hungerdemonstrationer; demonstrationer; livsmedelsfrågan; protester; dyrtid; brödkort;

  Sammanfattning : Hungerkravallerna i Värmland 1917 undersöks i denna fallstudie, det är två orter som står som exempel för Värmland: Karlstad och Hagfors. Enligt tidigare forskning finns det en rad omständigheter som varit orsaker till demonstrationer och kravaller under 1917–18. LÄS MER

 3. 3. De subalterna biblioteken : Arbetarrörelsensbibliotek mellan folkbildning och folkupplysning

  Master-uppsats,

  Författare :Olof Risberg; [2019]
  Nyckelord :Folkbibliotek; folkbildning; folkrörelse; arbetarrörelsen; bibliotekshistoria; offentlighet; hegemoni; underifrånperspektiv;

  Sammanfattning : The aim of this master's thesis is to better understand the Swedish labour movement's independent libraries in the city of Malmö from the 1880's to the libraries' integration into the municipal library system, starting in 1927. In order to analyze and contextualize the workers' libraries I have used Habermas' theory of the public sphere together with Fraser's critique of Habermas as well as Gramsci's notion of hegemony. LÄS MER

 4. 4. Den svenskspråkiga arbetarrörelsen i Finland 1904 – 1906 i tidningen Arbetaren

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :André de Loisted; [2019]
  Nyckelord :labour movement in Finland; swedishspeaking labourmovement; labour movement; women in the labour movement; suffrage Finland; suffrage movement; Finland; finnish; swedish; svenska; arbetarrörelsen i Finland; svenskspråkiga arbetarrörelsen; arbetarrörelsen; Arbetaren; kvinnor i arbetarrörelsen; rösträttsrörelsen; rösträttsrörelsen i Finland; svenska och finska arbetarrörelsen; finska;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Kvinnors föreningsliv omkring 1920-talet i Södertälje : En inblick på kvinnors föreningsliv i Södertälje omkring införandet av den allmänna rösträtten i Sverige

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Alexander Magnusson; [2019]
  Nyckelord :Kvinnohistoria; föreningsliv; föreningar; Södertälje; 1920;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen och dess forskning är att undersöka kvinnors föreningsliv i en medelstor svensk stad i Sverige kring 1920-talet. Det finns fortfarande många hål i det vi kallar kvinnohistoria och dessa hål behöver fyllas igen. LÄS MER