Sökning: "Arbetarrörelsen"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade ordet Arbetarrörelsen.

 1. 1. Kvinnors föreningsliv omkring 1920-talet i Södertälje : En inblick på kvinnors föreningsliv i Södertälje omkring införandet av den allmänna rösträtten i Sverige

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Alexander Magnusson; [2019]
  Nyckelord :Kvinnohistoria; föreningsliv; föreningar; Södertälje; 1920;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen och dess forskning är att undersöka kvinnors föreningsliv i en medelstor svensk stad i Sverige kring 1920-talet. Det finns fortfarande många hål i det vi kallar kvinnohistoria och dessa hål behöver fyllas igen. LÄS MER

 2. 2. Fotboll i Textilstaden : En studie kring IF Elfsborgs väg genom ett tufft men framgångsrikt 1930-tal

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Dennis Fridén; [2019]
  Nyckelord :Fotboll; Kulturhistoria; Lokalhistoria; Borås; Arbetarrörelsen;

  Sammanfattning : The purpose of this essay has been to study IF Elfsborgs way through the economic hardships of the 1930s, a decade known as the clubs most successful. Basically, the focus has been to emphasize the decisions made by the club during this period in contrast to its surroundings and swedish society as a whole. LÄS MER

 3. 3. Stormklockan : En kritisk röst inom arbetarrörelsen 1908-1914

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för humaniora

  Författare :Peter Sundborg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Att jämna vägen för kommunismen : Sveriges Kommunistiska Parti, folkfrontspolitiken och Jansson-Mineur-kommittén 1935–1938

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Historiska institutionen

  Författare :Tomas Widing; [2018]
  Nyckelord :Sveriges Kommunistiska Parti; antifascism; folkfrontspolitiken; enhet; arbetarrörelsen;

  Sammanfattning : The Popular Front Policy of the Communist International contributed to the unity of the Popular Front coalitions in France and Spain that won the elections in 1936. It also led to progress for the Communist Party. This never happened in Sweden, but there was some anti-fascist unity within the working class movement. LÄS MER

 5. 5. En skola för alla : En kvalitativ studie rörande den skoldebatt som fördes inom arbetarrörelsen i Sverige på 1940-talet angående en enhetlig skola

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Helena Hellmark; [2017]
  Nyckelord :Skola; Arbetarrörelsen; Grundskolereformen 1962; Enhetlig skola;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur arbetarrörelsen[1] argumenterar för införandet av en ny grundskolereform som trädde i kraft 1962. Reformen innebar införandet av en gemensam grundskola för alla barn oavsett social och ekonomisk bakgrund. Källmaterialet består av artiklar publicerade i tidskrifterna Tiden och Fackföreningsrörelsen. LÄS MER