Sökning: "Arbetshälsa och Säkerhet"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Arbetshälsa och Säkerhet.

 1. 1. "Vi åker obältade..." : En kvalitativ studie om stressorer och möjliga förändringar i polisyrket

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Emelie Örtlund; [2020]
  Nyckelord :Stress; police work; work environment; Occupational health; Swedish police officers; stress; polisiärt arbete; arbetsmiljö; arbetshälsa; svenska poliser;

  Sammanfattning : Bakgrund och syfte: Polisarbete är till sin natur stressigt och oförutsägbart men uppsatsen syftar till att undersöka stress som kan minimeras med hjälp av förändringar i arbetsmiljön. Syftet är att undersöka olika uppfattningar om stressorer som förekommer inom yrkeskåren bland poliser i yttre tjänst och vilka förändringar de upplever behöver ske för en mer hälsosam yrkeskår. LÄS MER

 2. 2. The value of Health and Safety aspects in Product-Service Systems : A case study based on the manufacturing industry

  Master-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Oscar Wergeland; Astrid Mehlberg; [2018]
  Nyckelord :Product-Service System; Occupational Health and Safety; Sustainability; Product Stewardship; Produkt-Service System; Arbetshälsa och Säkerhet; Hållbarhet; Produkthantering;

  Sammanfattning : Companies are expected to reduce the impact on society caused by its operations while at the same time, generate profit for its stakeholders. One way to satisfy both parts is by creating shared values. As the trend of servitization becomes more popular the ability of Product-Service Systems (PSS) to deliver additional value to customers arises. LÄS MER

 3. 3. Arbetsmiljö- och hälsoarbete i små svenska Norrlandsföretag : En komparativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap

  Författare :Maria Morian; [2014]
  Nyckelord :Arbetshälsa; arbetsmiljö; små företag; säkerhet; ledarskap;

  Sammanfattning : Den svenska regeringens intentioner är att arbetsmiljön skall vara utvecklande och bidra till god hälsa. Arbetsmiljön som framgångsfaktor och konkurrensmedel skall lyftas fram. LÄS MER