Sökning: "Arbetskraftsdeltagande"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Arbetskraftsdeltagande.

 1. 1. Fler flickor i grundskolan men färre kvinnor i arbete? En kvantitativ studie av det indiska utbildningsprogrammet DPEPs effekter på kvinnligt arbetskraftsdeltagande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Erik Kristhammar; Hanna Martinsson; [2019-07-11]
  Nyckelord :Utbildning; Arbetskraftsdeltagande; DPEP; Difference-in-Difference; Indien; Könsskillnader; Diskriminering;

  Sammanfattning : Indien har historiskt präglats av en ojämlik samhällsstruktur som dominerats av landets kastsystem och omfattande könsskillnader. Utbildning och arbetskraftsdeltagande har länge varit två viktiga faktorer för att minska könsskillnader i Indien och runt om i världen. LÄS MER

 2. 2. Tur i RUT? : En undersökning av kvinnors förutsättningar att nyttja RUT-avdraget

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Moa Källström; [2017]
  Nyckelord :RUT-avdraget; kvinnligt arbetskraftsdeltagande; välfärdspolitik; jämställdhetspolitiska åtgärder;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker skattereformen RUT-avdraget, vilken infördes år 2007 mot bakgrund av tre huvudargument; att göra svarta jobb vita, att öka den allmänna sysselsättningen och att öka kvinnors närvaro på arbetsmarknaden. Få studier har utvärderat i hur stor utsträckning kvinnors närvaro på arbetsmarknaden har ökat med hjälp av RUT-avdraget. LÄS MER

 3. 3. Familj, Konjunktur och Region: En studie över vad som ligger bakom kvinnors deltagande i arbetskraften

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Edlund; Anna Berglund; [2016]
  Nyckelord :Arbetsmarknad; arbetskraftsdeltagande; kvinnor; familjebildning; jämställdhet; lågkonjunktur och region.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Efter finanskrisen 2008 syntes en nedgång i kvinnors relativa arbetskraftstal i förhållande till mäns. En företeelse som tidigare inte observerats. LÄS MER

 4. 4. Leder jämställdhet till ekonomisk tillväxt? - en studie över ekonomiska konsekvenser av ojämlikhet mellan kön

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Emma Lindqvist; [2009]
  Nyckelord :arbetskraft; Tillväxt; utbildning; jämställdhet; lön; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

  Sammanfattning : Över hela världen råder ojämlikhet mellan kön vilket förväntas ha konsekvenser för ett lands ekonomiska utveckling. Uppsatsen fokuserar främst på ojämlikhet mellan kön i lön, arbetskraftsdeltagande och utbildningsdeltagande. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors och mäns marknadsarbete i Sverige 1989-2008 - en empirisk studie om förändringar och skillnader mellan könen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Elisabeth Mastrovito; [2009]
  Nyckelord :Sverige; Gronau; arbetsmarknadsutbud; familjemodell; det relativa timarbetstalet; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

  Sammanfattning : Arbetsmarknadsutbudet för män och kvinnor har historiskt uttryckt sig olika. I Sverige har ett högt arbetskraftsdeltagande givit landet en framträdande position i internationella jämförelser om jämställdhet på arbetsmarknaden mellan könen. LÄS MER