Sökning: "Arbetslöshet nationalekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden Arbetslöshet nationalekonomi.

 1. 1. Arbetskraft från tredje land: Effekter på den svenska arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Emma Hansson; Hannah Stutzinsky; [2021-07-13]
  Nyckelord :Arbetskraftsinvandring; Arbetslöshet; Arbetstillstånd; BRP; OLS med fixed effect;

  Sammanfattning : Non-European labour migration has become a regularly discussed political issue, portrayed variously as a threat or a benefit for the domestic labour market. Since 2008, Sweden has had the most liberal labour migration policy within the OECD. LÄS MER

 2. 2. Variationer i fertilitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Simon Carlsson; Hugo Fritjofsson; [2021-07-09]
  Nyckelord :Försörjningskvot; fruktsamhet; föräldrapolitik; barnbidrag; förlädraförsäkring; maxtaxa; tidsserieanalys;

  Sammanfattning : En åldrande befolkning och lågt barnafödande innebär, allt annat lika, att färre ska försörja fler. Denna uppsats handlar om huruvida föräldrapolitiken påverkar barnafödandet; mer specifikt ställs frågan påverkar föräldraförsäkringen och barnbidraget fruktsamheten, antalet födda barn per kvinna. LÄS MER

 3. 3. Påverkar grad av bostadsblandning arbetslöshetsnivån? - en longitudinell analys av Göteborgs primärområden mellan åren 2014–2019

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Agnes Sörensen; Lovisa von Schéele; [2021-03-31]
  Nyckelord :social blandningspolitik; grannskapseffekter; boendesegregation; arbetslöshet; paneldata; random effects;

  Sammanfattning : Sedan 1974 har Sverige haft som målsättning att uppnå socialt blandade områden. Målsättningen vilar på antagandet om att en varierad sammansättning av individer, med särskilt fokus på ekonomisk klass, demografi och ursprung, främjar invånarnas sociala och ekonomiska utfall. LÄS MER

 4. 4. Ökat elpris, ökad arbetslöshet? : En studie på den svenska tillverkningsindustrin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Edvard Boström; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study investigates whether there is a causality between the price of electricity and the number of employments in the Swedish manufacturing industry. The study also examines whether there is a difference in how the more energy intense sector SKGS responds in the demand for labour, compared to the other manufacturing industry, with respect to a rising price of electricity. LÄS MER

 5. 5. Okun’s Law in the Nordics

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Christopher Vang; [2021]
  Nyckelord :Okun´s law; Unemployment; GDP growth; Okuns lag; Arbetslöshet; BNP tillväxt;

  Sammanfattning : Okun´s law describes the empirical observation first made by Arthur Okun relating changes in an economy’s unemployment rate to changes in output. Where many earlier research papers since then focus on comparisons between countries, this paper attempts to assess whether Okun’s law is demonstrated in the five Nordic countries and analyse the relationship between unemployment and output in welfare states. LÄS MER