Sökning: "Arbetslöshetskassa"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Arbetslöshetskassa.

 1. 1. Arbetslöshetsförsäkringens finansiering : Hur påverkas arbetslöshetskassornas medlemsantal av en förhöjd grad av avgiftsfinansiering?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Ruzica Gajic; Isabelle Söder; [2010]
  Nyckelord :Arbetslöshetsförsäkring; arbetslöshetskassa; Generalized Method of Moments GMM ; medlemsavgift;

  Sammanfattning : Sedan årsskiftet 2006/2007 har antalet medlemmar i arbetslöshetskassorna minskat drastiskt. Under samma period har ett flertal reformer genomförts på arbetslöshetsförsäkringens område som bland annat resulterat i höjda medlemsavgifter för de flesta a-kassorna. LÄS MER

 2. 2. Den svenska modellen - Var är den på väg?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Nils Gustavsson; [2009]
  Nyckelord :den svenska modellen; huvudavtal; förändringar av arbetslöshetskassa; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sverige har under en lång period haft en nästintill unik arbetsmarknadsmodell, den så kallade svenska modellen. Denna modell bygger på ett antal hörnstenar som ett bra samarbetsklimat mellan marknadens parter, hög facklig organisationsgrad och en stat som håller sig neutral och utanför arbetsmarknaden. LÄS MER

 3. 3. Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring och förhöjd finansieringsavgift

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Håkan Jönsson; [2008]
  Nyckelord :kollektivavtal; Arbetslöshetskassa; fackförening; obligatorisk arbetslöshetsförsäkring; förhöjd finansieringsavgift; Juridical science; Rättsvetenskap; juridik; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The question about how the unemployment insurance should be designed is today a very interesting topic. In 2007 the Swedish government introduced an increased financial fee for members in the unemployment benefit societies. Since this the number of members in these societies has decreased dramatically. LÄS MER

 4. 4. En ny arbetsmarknadspolitik

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Getoar Abrashi; [2007]
  Nyckelord :Arbetsmarknadspolitik; arbetslöshetskassa; arbetslöshetsförsäkring; arbetslösa; förtidspensionärer; Moderaterna; diskursteori; humankapital; sökteori; jämviktsarbetslöshet;

  Sammanfattning : Då Moderaterna, tillsammans med de övriga Allianspartierna, vann riksdagsvalet 2006 blev det också klart att en ny arbetsmarknadspolitik skulle komma att drivas i Sverige. Ändringar i bland annat arbetslöshetsförsäkringen har genomförts för att öka incitamenten för arbetssökande att acceptera ett jobberbjudande. LÄS MER

 5. 5. Socialbidragstagarens skyldigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linda Lundgren; [2001]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; Socialrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ett problem i samband med socialbidrag är att det allmänna kan uppställa villkor för att de biståndssökande individerna skall kunna erhålla ekonomiskt bistånd. Den här uppsatsen handlar om denna problematik. Syftet med uppsatsen är att kartlägga och belysa vilka krav socialtjänsten kan uppställa på de biståndssökande individerna. LÄS MER