Sökning: "Arbetsledning- bygg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Arbetsledning- bygg.

  1. 1. Vikten av uppvärmning före fysikt arbete

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

    Författare :Mats Lasson; [2009]
    Nyckelord :Arbetsplatser; morgonuppvärmning; motivation; skadeförebyggande; verktyg;

    Sammanfattning : Malmö Högskola Vårterminen 2009Lärarutbildningen Säl III:2SammanfattningVikten av uppvärmning före fysiskt arbeteMålet med mitt examensarbete var bland annat att göra en undersökning hur det rent praktisk fungerar på byggarbetsplatser med morgonuppvärmning före fysiskt arbete. Jag ville ta reda på om morgonuppvärmning är ett bra verktyg för byggfolket som kan bidra till att klarar ett längre arbetsliv i byggbranschen än tidigare. LÄS MER