Sökning: "Arbetsledningsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade ordet Arbetsledningsrätt.

 1. 1. Omplacering vid arbetsbrist - Hur ska arbetsgivaren förhålla sig till förhandlingsskyldigheten?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Fanny Arvidsson; [2020]
  Nyckelord :omplacering vid arbetsbrist; redeployment; LAS; The Employment Protection Act; turordning; MBL; Employment Co-Determination in the Workplace Act; förhandlingsskyldighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Lag om anställningsskyddslag är den lag som skyddar arbetstagare vid uppsägningar och avskedanden. Denna svenska lagstiftning finner vi i LAS som är från år 1974 men kom sedan att ändras år 1982. I 7 § andra stycket LAS stadgas omplaceringsreglerna som reglerar arbetsgivarens skyldighet att försöka bereda annat arbete hos sig. LÄS MER

 2. 2. Övertid - lånad tid på arbetsmiljöns bekostnad? - En rättsvetenskaplig studie av arbetsgivarens rätt att beordra övertid i relation till skyldigheten att ansvara för arbetsmiljön

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Elin Tornerefelt; [2020]
  Nyckelord :Arbetstid; arbetsmiljö; övertid; beordrad övertid; självpåtagen övertid; arbetsledningsrätt; arbetsskyldighet; organisatorisk och social arbetsmiljö; arbetsbelastning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Arbetsgivarens möjlighet att beordra arbete på övertid är många gånger en nödvändighet för att verksamheten ska fungera. De senaste åren har det emellertid både rapporterats om ett högt övertidsuttag och en bristande psykosocial arbetsmiljö med hög arbetsbelastning inom flertalet branscher. LÄS MER

 3. 3. Religionsfrihet i arbetslivet - I vilken omfattning kan arbetsgivarens arbetsledningsrätt begränsas av arbetstagarens religionsfrihet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Rebecka Åkerman; [2020]
  Nyckelord :Arbetsledningsrätt; religionsfrihet; Europakonventionen; diskriminering på grund av religion.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Arbetsgivaren har som utgångspunkt arbetsledningsrätt i alla de situationer där det inte finns någon reglering som anger något annat. Med detta sagt finns det begränsningar i arbetsgivarens arbetsledningsrätt. LÄS MER

 4. 4. Arbetsgivarens möjlighet att avsluta en anställning vid arbetsvägran

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Julia Jonasson; Elin Lindström; [2020]
  Nyckelord :arbetsvägran; ordervägran; uppsägning; avsked; arbetsskyldighet; arbetsledningsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to analyse the Swedish legal situation regarding refusal to work and when employers can terminate an employment through notice of termination or dismissal based on analysed reasons. In both doctrine and case law a distinction is made between specific and general refusal. LÄS MER

 5. 5. En täckmantel - Om fingerad arbetsbrist och anställningsskyddet vid uppsägningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Johanna Persson; Kristina Korpics; [2020]
  Nyckelord :Saklig grund; fingerad arbetsbrist; arbetsbrist; personliga skäl; uppsägning.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar arbetsgivare som säger upp arbetstagare på grund av arbetsbrist, men det verkliga skälet till uppsägningen grundar sig i personliga skäl som hänförs till den enskilda individen. Detta ämne benämns som fingerad arbetsbrist. LÄS MER