Sökning: "Arbetsmarknadsdeltagande"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Arbetsmarknadsdeltagande.

 1. 1. Integration av invandrare på arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Marcus Kullvén; Ida Köhler; [2019-03-19]
  Nyckelord :arbetsmarknad; diskriminering; humankapital; integration; migration;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att beskriva vilka problem gällande invandrares integration på arbetsmarknaden som lyfts fram i statliga rapporter och sedan relatera detta till internationell forskning. Uppsatsen fokuserar på begreppen humankapital och statistisk diskriminering som hjälp för att beskriva de faktorer som tas upp. LÄS MER

 2. 2. Varför hemmafru, nu? : En jämförande studie av kvinnors arbetsmarknadsdeltagande i Japan och Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alice Åkerström; [2017]
  Nyckelord :arbetsmarknadsdeltagande; föräldraledighet; Japan; normer; policys; Sverige;

  Sammanfattning : The gender-gap in the labour market appears to increase in correlation with women childbearing. The reason to that is because the women are the main caretakers of children, which lead to a decreasing participation in the labour market amongst women in fertility age. LÄS MER

 3. 3. Varför hemmafru, nu? : En jämförande studie av kvinnors arbetsmarknadsdeltagande i Japan och Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alice Åkerström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Åldersskillnader i äktenskap och jämställdhet : En global analys

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Oskar Lindström; Hanna Möller-Nielsen; [2015]
  Nyckelord :Åldersskillnader; Äktenskap; Jämställdhet; Preferenser; Maktbalans; Könsroll; DBO-teori; Förenta Nationerna; FN; World Marriage Data 2012; Gender Inequality Index;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka sambandet mellan länders genomsnittliga åldersskillnader i äktenskap och jämställdhet. Huvudhypotesen är därför att högre åldersskillnad i äktenskap kommer att vara förenad med lägre jämställdhet. LÄS MER

 5. 5. Trängselskatt och kvinnors möjlighet att medverka på arbetsmarknaden En studie om hur lågavlönade kvinnor i Göteborg uppfattar trängselskattens påverkan på arbetsresan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet. Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Nora Blom; Jessika Eriksson; [2012-06-08]
  Nyckelord :Trängselskatt; Regionförstoring; Kvinnor; Arbetsmarknadsdeltagande; Social exkludering;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats i Kulturgeografi.... LÄS MER