Sökning: "Arbetsmarknadspolitiska program"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Arbetsmarknadspolitiska program.

 1. 1. Arbetslöshets- och företagarbegreppen inom arbetsmarknadspolitiken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erik Haglund-Börjesson; [2021]
  Nyckelord :Socialrätt; förvaltningsrätt; arbetsmarknadspolitik; arbetsmarknadspolitisk verksamhet; arbetslöshetsförsäkring; företagare; arbetslös; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten är begreppen arbetslös och företagare, samt deras förhållande till varandra, inte närmre definierat i författning. Detta trots att en individs arbetslöshet ofta är ett krav för att få del av stöd och insatser inom denna verksamhet. LÄS MER

 2. 2. Välkommen till Arbetsförmedlingen : Perspektiv och relationer i Arbetsförmedlingens välkomstbroschyr

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Marianne Ek; [2016]
  Nyckelord :perspektiv; relationer; mottagaranpassning; klarspråk;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka perspektivet och relationerna mellan myndigheten och läsaren i Arbetsförmedlingens välkomstbroschyr Välkommen till Arbetsförmedlingen. Med kritisk diskursanalys som ram görs en brukstextanalys enligt den analysmodell Hellspong och Ledin presenterar i Vägar genom texten (1997). LÄS MER

 3. 3. Konsten att konstruera problem : En kritisk diskursanalys som synliggör och problematiserar vilka antaganden som styr insatser i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anna Degerman; Frida Sehlin Söderman; [2015]
  Nyckelord :Bacchi; Diskursanalys; Utanförskap; Arbetsmarknad; Antaganden; Makt.;

  Sammanfattning : De arbetsmarknadspolitiska programmens insatser riktas åt olika håll. Detta beror på att Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan gör antaganden om olika sociala kategoriers egenskaper, kvalifikationer och behov. LÄS MER

 4. 4. En stödjande kraft i ett arbetsmarknadspolitiskt limbo : En programteoretisk utvärdersingsstudie av den arbetsmarknadspolitiska åtgärden Viva resurs

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Alexander Rathnow; Joel Olofsson; [2014]
  Nyckelord :Programteori; arbetsrehabilitering; arbetslinjen;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en kvalitativ programteoretisk utvärderingsstudie av Viva resurs, ett lokalt arbetsmarknadspolitiskt program i Umeå kommun. Studien undersöker hur fyra arbetsledare inom verksamheten arbetar med klienter och de problem och utmaningar de ställs inför i sin yrkesroll. LÄS MER

 5. 5. Alla ska med : En kvalitativ undersökning om anställningsbarhet ur arbetsförmedlarens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Christoffer Kindberg; Emil Rogowski Pålsson; [2014]
  Nyckelord :arbetssökande; fas 1; Anställningsbarhet; arbete; Arbetsförmedlingen;

  Sammanfattning : Dagens konkurrensutsatta arbetsmarknad bidrar till att nya krav ställs på individen. För att vara attraktiv på arbetsmarknaden krävs det att man besitter vissa faktorer för att bli anställd.Man talar om att en person är anställningsbar på arbetsmarknaden och om personen har en anställningsbarhet som lämpar sig för det utvalda området. LÄS MER