Sökning: "Arbetsmarknadsposition"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Arbetsmarknadsposition.

 1. 1. AUKTORITÄRA – LIBERALA VÄRDERINGAR: BETYDELSEN AV UTBILDNING En komparativ studie över tid mellan Sverige och Danmark

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hilma Lindskog; [2019-02-14]
  Nyckelord :Utbildningsskiljelinje; Auktoritärt; Liberalt; Arbetsmarknadsposition; Utbildning; Värderingar; Främlingsfientlighet; Educational cleavage; Authoritarian: Libertarian; Labour market positions; Education; Values; Xenophobia;

  Sammanfattning : The emergence of a new value-based societal cleavage has changed the political mobilizationpatterns in Europe and correlates with attitudes to immigrants, cultural diversity and Europeanintegration. Previous research has demonstrated that education is the single most importantfactor to understand different positions within this cleavage, although there is a lack of unityin the understanding of the importance of the influence of education. LÄS MER

 2. 2. "De kan inte normerna" En kvalitativ studie om ESF-projektets medarbetares föreställda problem gällande nyanlända kvinnors arbetsmarknadsposition

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Muamer Hamzic; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Vilka är de ofrivilliga företagarna? : En studie om fenomenet ofrivilliga företagare

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Ronnie Eliasson; [2014]
  Nyckelord :Ofrivilligt företagande; svag arbetsmarknadsposition; företagare;

  Sammanfattning : Tidigare studier har visat att det finns företagare som inte vill vara det. Antalet studier om ofrivilliga företagare är begränsad och handlar främst om mekanismer som förklarar fenomenet. LÄS MER

 4. 4. Sanning eller konsekvens? En studie av ungdomar födda i Sverige med utländsk bakgrund och deras bild av den svenska arbetsmarknaden

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Wadströmer Schumacher; [2006]
  Nyckelord :utbildning; diskriminering; Arbetsmarknad; utländsk bakgrund; Sverigespecifikt humankapital; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

  Sammanfattning : En anledning till varför vissa grupper av individer födda i Sverige med utländsk bakgrund har en svagare arbetsmarknadsposition än individer vars föräldrar är födda i Sverige kan vara att de har en negativ bild av möjligheterna på arbetsmarknaden och därför avstår från humankapitalinvesteringar som skulle öka deras faktiska chanser. För att undersöka om så är fallet krävs en kartläggning av individers bild av arbetsmarknaden och av deras arbetsmarknadsstrategier. LÄS MER