Sökning: "Arbetsmaterial i kemi"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Arbetsmaterial i kemi.

 1. 1. Ta fram kemisten inom dig : Ett arbetsmaterial till förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Petra Westergren; [2012]
  Nyckelord :Arbetsmaterial i kemi; begreppet kemi; förskola; kemi; kemiexperiment;

  Sammanfattning : Under min utbildning har jag fått upp ögonen för ämnet kemi och på så sätt uppmärksammat att det inte bedrivs så mycket kemi i dagens förskolor. Det experimeneras en del i förskolan men man benämner det inte med ordet kemi. Det har via TIMSS rapporterats att intresset för kemi minskar stadigt. LÄS MER

 2. 2. Upptäck och Utforska Naturvetenskap och Teknik med Kråkis, ett arbetsmaterial för förskolan

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för teknik och miljö

  Författare :Annica Spång; [2010]
  Nyckelord :arbetsmaterial; förskola; naturvetenskap; teknik;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att synliggöra naturvetenskap och teknik mer på förskolorna. Arbetet har resulterat i ett praktiskt användbart arbetsmaterial för förskolan, Upptäck och Utforska Naturvetenskap och Teknik med Kråkis – ett arbetsmaterial för förskolan. LÄS MER

 3. 3. Kemi och fysik utomhus : Ett arbetsmaterial för förskolan

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för teknik och miljö

  Författare :Caroline Olsson; [2010]
  Nyckelord :Fysik; Förskola; Handledarhäfte; Kemi; Utomhus;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Fysik och kemi utomhus : Ett arbetsmaterial för hemmet och förskolan

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för teknik och miljö

  Författare :Anna God; [2010]
  Nyckelord :Fysik; Förskola; Föräldrar; Handledarhäfte; Kemi; Utomhus;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Ett arbetsmaterial i fysik och kemi för barn i förskolan : C-nivå

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Akademin för teknik och miljö

  Författare :Susanne Ståleborg; [2010]
  Nyckelord :arbetsmaterial; fysik; förskolebarn; kemi; naturvetenskap;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Detta examensarbete har gått ut på att ta fram ett arbetsmaterial inom det naturvetenskapliga området med inriktning fysik och kemi, anpassat för förskolebarn. Arbetsmaterialet har bestått av handledningar till olika experiment och lådor med tillhörande hjälpmedel. LÄS MER