Sökning: "Arbetsmiljö; byggteknik"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden Arbetsmiljö; byggteknik.

 1. 1. Ventilation av inomhusskjutbanor

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Eric Bergman; Emma Gahne; [2019]
  Nyckelord :Firing; Shooting; Range; Small arms; Guns; Ventilation; CFD-simulations; Lead; Anania; Skjutbana; Vapen; Skytte; Luftföroreningar; Bly; Ventilation; Anania;

  Sammanfattning : Skytte med eldhandvapen skapar buller, utsläpp av farliga ämnen och risk för att avlossade projektiler missar sina mål och istället hamnar utanför skjutbanan. Att förlägga skjutbanor inomhus löser vissa av dessa problem. Samtidigt kan risken för att utsättas för farliga ämnen öka för dem som brukar skjutbanan. LÄS MER

 2. 2. Optimal fönsterstorlek för kontors- och behandlingsrum – Länssjukhuset Kalmar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Alexandru Nicoară; Arvid Carlsén; [2019]
  Nyckelord :Window; Miljöbyggnad; Daylight; Energy; Thermal indoor climate; Solar thermal load; Fönster; Miljöbyggnad; Dagsljus; Energi; Termiskt inneklimat; Solvärmelast;

  Sammanfattning : Detta examensarbete beskriver optimeringsprocessen för ett fönster utifrån relevanta parametrar som tillämpas i Miljöbyggnad 3.0 med avseende på energi och inomhusmiljö. Miljöbyggnad 3.0 är ett miljöcertifieringsystem som bygger på Boverkets Byggregler och Arbetsmiljöverkets regler om arbetsmiljö. LÄS MER

 3. 3. Sambandet mellan produktionsplanering och arbetsmiljö : En studie hur produktionsplaneringen kan bli bättre med avseende på arbetsmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik; Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Emil Hermansson; Mattias Hesselgren; [2019]
  Nyckelord :produktionsplanering; arbetsmiljö; anläggning; byggteknik;

  Sammanfattning : The work aims to investigate how site managers are planning projects, and how this is experienced by the craftsmen regarding work environment with a psychosocial and physical aspect and construction management. Recommendations are made to improve construction management based on the results from the interviews. LÄS MER

 4. 4. Att undvika exponering för kvartspartiklar i stendamm : En guide till arbetsledningen vid väg och anläggningsprojekt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Byggteknik; Högskolan Dalarna/Byggteknik

  Författare :Mattias Orsén; Alfred Bengts; [2019]
  Nyckelord :Stone dust; Quartz; Respirable quartz; Stendamm; Kvarts; Respirabelt kvarts;

  Sammanfattning : Sammanfattning Stendamm förekommer på alla väg och anläggningsprojekt men kunskapen om hur farligt det är att exponeras för de respirabla kvartspartiklar som stendamm innehåller är bristfällig. Det respirabla kvartsdammet kan framkalla bland annat Silikos och cancer i lungorna men även påverka hjärtat negativt då lungornas funktion blir nedsatt. LÄS MER

 5. 5. Optimering av Högskolebibliotek

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

  Författare :Stefan Nyström; Sipan Shahwan; [2018]
  Nyckelord :Architecture; Daylight; Lightning; Learning environment; Student; Arkitektur; Dagsljus; Belysning; Lärandemiljö; Student;

  Sammanfattning : Det akademiska biblioteket utgör en viktig del av studentens studietid som en tillhandahållare av vetenskaplig litteratur. De senaste decenniernas digitalisering har förändrat biblioteket i grunden. I takt med att mer tryckt material övergår i elektronisk form i databaser blir beroendet av fysiska medier mindre. LÄS MER