Sökning: "Arbetsmiljö; byggteknik"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden Arbetsmiljö; byggteknik.

 1. 1. Ljudmaskering i kontorslandskap : En studie om optimering av ljudmaskeringssystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö; Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Filip Garpensvärd; Anton Knutar; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis contains a study of how sound masking systems can be implemented in existing open-plan offices in order to lower the speech intelligibility. The purpose is to investigate how to optimize the sound pressure level and frequency response for a sound masking system. LÄS MER

 2. 2. Riskerna med framförande av maskiner i byggbranschen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Daniel Andersson; Christopher Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Construction Machines; Risks; Machine drivers; accidents; work saftey; working evironment; Bygg- och anläggningsmaskinsförare; risker; olyckor; arbetssäkerhet; arbetsmiljö.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Background: In the construction industry a total 1470 accidents occurred 2018 where some of them also led to fatal outcome (Arbetsmiljöverket, 2018). The qualification to be a construction machine operator are both long and thorough and will give the operator the prerequisites to convey the construction machine in a safe way on different construction sites. LÄS MER

 3. 3. Ventilation av inomhusskjutbanor

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Eric Bergman; Emma Gahne; [2019]
  Nyckelord :Firing; Shooting; Range; Small arms; Guns; Ventilation; CFD-simulations; Lead; Anania; Skjutbana; Vapen; Skytte; Luftföroreningar; Bly; Ventilation; Anania;

  Sammanfattning : Skytte med eldhandvapen skapar buller, utsläpp av farliga ämnen och risk för att avlossade projektiler missar sina mål och istället hamnar utanför skjutbanan. Att förlägga skjutbanor inomhus löser vissa av dessa problem. Samtidigt kan risken för att utsättas för farliga ämnen öka för dem som brukar skjutbanan. LÄS MER

 4. 4. Optimal fönsterstorlek för kontors- och behandlingsrum – Länssjukhuset Kalmar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Alexandru Nicoară; Arvid Carlsén; [2019]
  Nyckelord :Window; Miljöbyggnad; Daylight; Energy; Thermal indoor climate; Solar thermal load; Fönster; Miljöbyggnad; Dagsljus; Energi; Termiskt inneklimat; Solvärmelast;

  Sammanfattning : Detta examensarbete beskriver optimeringsprocessen för ett fönster utifrån relevanta parametrar som tillämpas i Miljöbyggnad 3.0 med avseende på energi och inomhusmiljö. Miljöbyggnad 3.0 är ett miljöcertifieringsystem som bygger på Boverkets Byggregler och Arbetsmiljöverkets regler om arbetsmiljö. LÄS MER

 5. 5. Sambandet mellan produktionsplanering och arbetsmiljö : En studie hur produktionsplaneringen kan bli bättre med avseende på arbetsmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik; Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Emil Hermansson; Mattias Hesselgren; [2019]
  Nyckelord :produktionsplanering; arbetsmiljö; anläggning; byggteknik;

  Sammanfattning : The work aims to investigate how site managers are planning projects, and how this is experienced by the craftsmen regarding work environment with a psychosocial and physical aspect and construction management. Recommendations are made to improve construction management based on the results from the interviews. LÄS MER