Sökning: "Arbetsmiljö och säkerhet uppsatsen"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Arbetsmiljö och säkerhet uppsatsen.

 1. 1. Vad hindrar sjuksköterskor? En litteraturstudie över hinder som påverkar sjuksköterskors omvårdnad av kvinnor utsatta för våld i parrelationer.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Nathalie Norgren; Matilda Sunesson; [2016-01-11]
  Nyckelord :Våld i parrelationer; Sjuksköterskor; Omvårdnadshinder; Kvinnor; Litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld mot kvinnor i parrelationer sker i alla delar av samhället och är ett globalt folkhälsoproblem. Våldet kvinnor utsätts för i en parrelation innefattar psykisk, fysisk och sexuell misshandel. Ansvaret för att identifiera och hjälpa kvinnor utsatta för våld i parrelationer ligger på hälso- och sjukvårdspersonal. LÄS MER

 2. 2. In the aftermath of Rana Plaza : Challenges for safety within the garment industry of Bangladesh

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Kristin Wahnström; [2015]
  Nyckelord :garment industry; Bangladesh; safety culture; cultural change; empowerment; textilindustri; Bangladesh; säkerhetskultur; kulturförändring; empowerment;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this bachelor's thesis is to investigate the safety culture among employees within the garment factory industry in Bangladesh. This is made in order to increase the understanding of the need for improvements and how these can be made. Methodology: This qualitative thesis has an abductive approach. LÄS MER

 3. 3. Integritet i arbetslivet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Emma Hejlskov; [2014]
  Nyckelord :Arbetsrättsliga problem; Callcenter; Europakonventionen; Integritet; Mänskliga rättigheter; Personuppgiftslagen; Övervakning; Call centre; Human Rights; Integrity; Labour law; Personal Data; Surveillance; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning Integritet i arbetslivet är, delvis på grund av ny och allt billigare teknik inom området, en högst aktuell fråga idag som skär tvärs igenom alla nivåer i arbetslivet. Hanteringen av personanknuten information ökar och de metoder som används för att samla in och bearbeta personuppgifter förfinas hela tiden. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av effektiviseringsarbete vid ortopediavdelning 230, Mölndals sjukhus

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Filipsson; Magnus Lilja; [2013-12-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund Sveriges ökande befolkning i kombination med minskande resurser till sjukvården leder till allt fler överbeläggningar. Detta inverkar negativt på arbetsmiljö och patientsäkerhet vid vårdinrättningarna. Samtidigt är effektivitets- och kvalitetsarbete lagstadgat för Sveriges vårdinrättningar sedan 2005. LÄS MER

 5. 5. Lokalisering av övervakade uppställningsplatser för lastbilar i harmonisering med kör- och vilotidsregler

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andrea Morwing; Anneli Sjöstrand; Siv Lindgren; [2009-03-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det växande problemet med stölder av såväl gods som fordon under transport är något som fått mer och mer fokus i media under det gångna året. När vi för knappt ett år sedan började intressera oss för problematiken var det inte lika uppmärksammat som idag. LÄS MER