Sökning: "Arbetsmotivation"

Visar resultat 1 - 5 av 471 uppsatser innehållade ordet Arbetsmotivation.

 1. 1. Computer self-efficacy och dess effekt på stress och arbetsmotivation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jesper Liljegren; [2023-04-27]
  Nyckelord :computer self-efficacy; CSE; stress; arbetsmotivation; könsskillnader;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med studien var att undersöka om computer self-efficacy (CSE) relaterar till stress och arbetsmotivation. Ett sekundärt syfte var att undersöka om det finns eventuella könsskillnader i relation till huvudsyftet. I studien deltog 79 personer (46 kvinnor och 33 män) som antingen arbetade eller studerade på eftergymnasial nivå. LÄS MER

 2. 2. Personalen i första hand : En studie om arbetsmotivation hos nyanställda på Ålandsbanken

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jenny Sorsa; Rebecca Grebestam; [2023]
  Nyckelord :Arbetsmotivation; Företagskultur; Nyanställda;

  Sammanfattning : Studien syfte är att undersöka hur ett mindre företag kan arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare. Det genom att undersöka hur de kan attrahera, motivera och påverka sin personal genom värderingar och företagskultur för att på så sätt klara sig på marknaden och förbli konkurrenskraftiga. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors strategier för hot och våld från patient och närstående : Nurse's strategies for threats and violence from patient and relatives

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Miriam Nygren; Sarastina Åkesäter; [2023]
  Nyckelord :Nurse; strategies; Workplace; Patient and Relative; Violence;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Hot och våld mot sjuksköterskor är ett globalt och växande problem som riskerar att sänka arbetsmotivation och vårdkvalitet. Sjuksköterskor möter patienter och närstående i svår stress samt patienter med sjukdomstillstånd som ger ökad risk för ett beteende av hot och våld. LÄS MER

 4. 4. Arbetsmotivation inom Försvarsmakten : Utifrån upplevelsen av autonomi, kompetens och samhörighet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Katie Puryer; [2023]
  Nyckelord :self-determination theory; intrinsic motivation; extrinsic motivation; work motivation; military cohesion;

  Sammanfattning : Motivation på arbetet kan härledas till individens upplevelse och tillfredsställande av sin autonomi, kompetens och samhörighet. Tillfredsställda behov har en positiv inverkan på individens välmående, prestation och attityd mot organisationen. Dessa  behov främjas av intresse för sitt arbete, upplevd sakkunnighet och gemenskap. LÄS MER

 5. 5. Personlighetens betydelse för arbetsmotivation : En kvantitativ undersökning om relationen mellan HR-anställdas personlighet och motivation på arbetsplatsen.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Ebba Atle; Rebecca Gustafsson; [2023]
  Nyckelord :Human Resources; Extrinsic motivation; Intrinsic motivation; Work motivation; Self-determination theory; Ten item personality measure; Big five; HR; Extern motivation; Intern motivation; Arbetsmotivation; Big five-teorin; Self determination-teorin; Ten item personality measure; Multidimensional work motivation scale;

  Sammanfattning : Arbetsmotivation är en viktig aspekt i arbetet med att skapa välfungerande arbetsplatser. Särskilt hos HR-personal, som på olika sätt har ansvar över all personal i verksamheten. Tidigare forskning har visat indikationer på att personlighet till viss grad kan predicera arbetsmotivation. LÄS MER