Sökning: "Arbetsmotivation"

Visar resultat 1 - 5 av 432 uppsatser innehållade ordet Arbetsmotivation.

 1. 1. Kompetensutveckling  och dess betydelse på  arbetsmotivation : En fallstudie inom ett revisionsföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Nora Tegnér; Lovisa Fransson; [2021]
  Nyckelord :Work motivation; Internal work motivation; Motivation; Skills development; Psychological states; Employees; Arbetsmotivation; Inre arbetsmotivation; Motivation; Kompetensutveckling; Psykologiska tillstånd; Medarbetare;

  Sammanfattning : Organisationer bör förstå vikten av anställdas arbetskraft eftersom den anses vara en av de viktigaste komponenterna till att verksamheten fortgår. Mänskliga tillgångar är på så vis den viktigaste resursen eftersom deras arbetskraft hjälper företag att bli konkurrenskraftiga. LÄS MER

 2. 2. Hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen : En kvantitativ undersökning om medarbetares kännedom om och användande av friskvårdsförmåner samt upplevda hälsa, aktivitetsnivå och arbetsmotivation

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Ellinor Löfgren; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The current publication is a paper at university level about health- promoting work and healthcare in the workplace. In cooperation with BillerudKorsnäs at Gruvön, the present paper aims partly to study employees´knowledge of and use of healthcare benefits, and to investigate any differences between healthcare benefits, gender, working time, employment and age. LÄS MER

 3. 3. En attraktiv arbetsgivare : En kvalitativ studie om vad som gör en arbetsgivare attraktiv enligt personalvetare

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Melisa Karisik; Marielle Lindesvik Warma; [2021]
  Nyckelord :Employer branding; attraktiv arbetsgivare; generation Y; motivation;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa uppsats är att få en djupare förståelse för vilka kriterier som gör en arbetsgivare attraktiv för personalvetare. Eftersom humankapitalet är viktigare än någonsin måste arbetsgivare kunna både attrahera och behålla bra anställda, och detta är något som många arbetsgivare arbetar med. LÄS MER

 4. 4. Distansarbete och arbetsmotivation : Vilken inverkan har rekommenderat distansarbete på medarbetares motivation inom IT-branschen?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Carolina Holmberg; Micaela Olsson; [2021]
  Nyckelord :Motivation; motivation needs; work motivation; telework; pandemic; Motivation; motivationsbehov; arbetsmotivation; distansarbete; pandemin;

  Sammanfattning : Distansarbete har tidigare ansetts vara framtiden. I och med Covid-19 pandemin och folkhälsomyndighetens rekommendationer, har processen skyndats på och idag är rekommenderat distansarbetet en vardag för många. LÄS MER

 5. 5. En oväntad möjlighet : En studie om arbetsmotivation i övergång till ett digitalt distansarbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Kim Borg; Frida Svensson; [2021]
  Nyckelord :Arbetsmotivation; känsla av sammanhang; COVID-19; digitalt distansarbete; studie- och yrkesvägledare;

  Sammanfattning : Den rådande COVID-19 pandemi har medfört rekommendationer angående digitalt distansarbete som innebär stora förändringar för många människor. Studie- och yrkesvägledare har genom sin utbildning beredskap och kunskap i att vägleda och motivera andra i förändringar. LÄS MER