Sökning: "Arbetsorganisation"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade ordet Arbetsorganisation.

 1. 1. Konflikthantering och kommunikation inom hälso- och sjukvården : Hur medarbetare uppfattar konflikthanteringen och kommunikationen i det dagliga arbetet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Shaima Mustafa; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien ämnar undersöka medarbetarnas upplevelser av hur kommunikation och konflikthanteringen av arbetsrelaterade konflikter sköts på den egna avdelningen. Detta görs genom kvalitativa semi-strukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Gig-arbetares aktivitetsbalans och hälsa i ensvensk kontext

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering; Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Olle Ahlström; Sara Sundström; [2021]
  Nyckelord :Aktivitetsbalans; Gig-arbetare; Hälsa; Svensk kontext;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag finns lite kunskap om gig-arbete och hur arbetsformen påverkar individer verksamma inom gig-ekonomins aktivitetsutförande. Syfte: Syfte med studien var att beskriva gig-arbetares aktivitetsbalans och hälsa samt beskriva kontexten för gig-arbete och arbetsutförandet. LÄS MER

 3. 3. Thorönsborg : En studie om gårds- och tjänstefolk på herrgården Thorönsborg under perioden 1807–1899

  L2-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Malin Mörner; [2021]
  Nyckelord :Herrgård; 1800-tal; arbetsorganisation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. LEDNING, ORGANISERING OCH ÖVERLAPPNING En intervjustudie om att verka och påverkas som pedagogisk ledare i förskolan

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ing-Marie Samuelsson; [2020-04-02]
  Nyckelord :pedagogiskt ledarskap; self-efficacy; collective efficacy; distribuerat ledarskap; samproducerat ledarskap; arbetsorganisation; utvecklingsorganisation; stödorganisation;

  Sammanfattning : Syftet är att beskriva och analysera rektors pedagogiska ledarskap utifrån de arbetsvillkor som styr den dagliga praktiken. Syftet är även att undersöka rektors möjligheter att påverka arbets- respektive utvecklingsorganisationen och att analysera relationen mellan arbetet på den egna förskolan och huvudmannanivåns styrning och stöd. LÄS MER

 5. 5. EN OMORGANISATION UR ETT LEDNINGSPERSPEKTIV : UPPLEVELSER AV PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ UNDER EN PÅGÅENDE OMORGANISATION

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Betty Gunes; [2020]
  Nyckelord :Organizational change; psychosocial work environment; demand; control; support and resources; Organisationsförändring; psykosocial arbetsmiljö; krav; kontroll; stöd och resurser;

  Sammanfattning : Omorganisationer har blivit allt vanligare och påverkar majoriteten av anställda och deras psykosociala arbetsmiljö, både medarbetares men också chefers. Syftet med studien var att undersöka hur ledningsgruppen i ett företag upplevde en organisationsförändring samt hur förändringen påverkade deras psykosociala arbetsmiljö. LÄS MER