Sökning: "Arbetspendling"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet Arbetspendling.

 1. 1. Är pendling ett aktivt val eller något nödvändigt ont? : En studie om arbetspendlingens påverkan på människor i Valdemarsvik

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Simon Kasselstrand; [2019]
  Nyckelord :Arbetspendling; tidsgeografi; commuting; restriktioner;

  Sammanfattning : The study aims to investigate which factors determine why people who live in Valdemarsvik commute to work and how work commuting affects their everyday lives. In order to find such factors, five individuals were interviewed and the same five individuals also answered survey questions. More and more people commute to and from work in Sweden. LÄS MER

 2. 2. "Jag har inget emot kollektivtrafiken om jag säger så, men..." : En kvalitativ studie om män och kvinnors resvanor och inställningar till arbetspendling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Miljövetenskap; Högskolan i Gävle/Miljövetenskap

  Författare :Petra Jönsson; Julia Mattsson; [2019]
  Nyckelord :Arbetspendling; stress; kollektivtrafik; färdsätt; val av färdmedel; könsskillnader;

  Sammanfattning : The traffic sector is responsible for the greatest amount of greenhouse emissions in Sweden because of its combustion of fossil fuels. Sandviken is the municipality in Gävleborg county that uses the least amount of public transportation in form of bus traffic. LÄS MER

 3. 3. Att ta sig till Karlstads universitet : En studie om anställda och studenters färdmedelsval

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Butrint Krasniqi; Gabriel Mirza; [2019]
  Nyckelord :Mobilitet; färdmedelsval; livskategorier och omgivningsstrukturer.;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar om färdmedelsvalen som människor som verkar i Karlstads universitetsområde gör. Med anslutning till samhällsplaneringen har vi valt att göra detta utifrån tre olika livskategorier: ålder, kön och sysselsättning. LÄS MER

 4. 4. Arbetspendling vid LM Ericsson år 1949 och 2019

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Mattias Svensson; [2019]
  Nyckelord :Ericsson; arbetspendling; färdmedel; Kontakten;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie är att undersöka hur en grupp anställda vid Ericsson i Kista pendlar till arbetet, hur långt avståndet är till arbetet och hur lång tid det skulle ta att cykla. Insamlade data kommer sedan att jämföras med svaren från undersökningen år 1949. LÄS MER

 5. 5. Cykelbanan i fokus vid arbetspendling : en undersökning om konsekvenser i stadsbilden vid huvudnätsstandard

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Oskar Persson; [2018]
  Nyckelord :Alingsås; cykelplanering; cyklism; cykelbanor; konsekvenser i landskapet; stadsplanering;

  Sammanfattning : Cykelplanering ställs inför stora utmaningar i dagens samhälle. Bara genom att cykla korta sträckor i svenska städer upplever jag brister i cykelinfrastrukturen. I detta arbete undersöker jag vilka konsekvenser i stadsbilden det skulle bli om policydokuments krav på cykelbanor appliceras i fysisk struktur. LÄS MER