Sökning: "Arbetsplatsen"

Visar resultat 1 - 5 av 2908 uppsatser innehållade ordet Arbetsplatsen.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av arbetsrelaterad stress

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ella Kilvik; Paulina Ekström; [2022-01-19]
  Nyckelord :Sjuksköterska; erfarenheter; arbetsrelaterad stress; sjukhus; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor tillhör en yrkesgrupp som ofta utsätts för flera stressfaktorer. Stress kan ge konsekvenser som påverkar sjuksköterskors fysiska och psykiska hälsa negativt, men även patientsäkerheten. Syfte: Syftet med examensarbetet var att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av upplevd stress i arbetet i sjukhusmiljöer. LÄS MER

 2. 2. Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse av arbetsrelaterad stress: En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Athina Papathanasiou; Sandra Nikolić; [2022-01-04]
  Nyckelord :Nyutexaminerade sjuksköterskor; arbetsrelaterad stress; stressfaktorer; upplevelser; sjuksköterskors hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom hälso- och sjukvården förekommer en hög arbetsbelastning vilket leder till en ökad sjuksköterskebrist och en minskad arbetstillfredsställelse. Nyutexaminerade sjuksköterskor anses inte vara tillräckligt förberedda vid övergången från student till legitimerad sjuksköterska. LÄS MER

 3. 3. Svenska arbetsterapeuter ur millenniumgenerationens upplevelser av sin arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Mattias Bredner; Helena Paulin; [2022]
  Nyckelord :Arbetsterapeuter; Milleniumgenerationen; arbetsmiljö; kvalitativ studie; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning har visat att stor andel av arbetsterapeuterna i Sverige överväger att lämna yrket. Milleniumgenerationen utgör nu den största andelen av arbetsterapeuterna på arbetsmarknaden. Ytterligare forskning visar att milleniumgenerationen ställer andra krav på arbetsplatsen än tidigare generationer. LÄS MER

 4. 4. Den nyanställdas upplevelser av onboardingprocessen - En studie om individens förutsättningar för arbetsmotivation, lärande och samhörighet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Kajsa Breitholtz; Linnéa Dietrichson; Carla Sandh; [2022]
  Nyckelord :onboardingprocess; motivation; lärande; samhörighet; socialisation; self-determination theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : The onboarding process exists to help new employees to be introduced to the workplace, work tools, corporate culture and colleagues in a compliant and structured way. This study examined the onboarding process at a small to medium-sized company in a large city in Sweden, in relation to the employees' experiences of it. LÄS MER

 5. 5. Kan användning av olika typer av språk påverka vem som känner sig inbjuden till en organisation?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ida Thyberg; Fanny Gyllenswärd; [2022]
  Nyckelord :kommunal; agentisk; organisationsattraktion; tillhörighet; identitetshot; communal; agentic; job appeal; belongingness; identity threat; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate whether there is a gender difference in potential employees' experiences of an organisational description due to the language used. The research questions were "Does the type of language in an organisational description lead to women and men feeling differently regarding job appeal?", "Does the type of language in an organisational description lead to women and men feeling differently regarding belongingness in the workplace?" and "Does the use of communal or agentic language lead to different levels of identity threat for women and men respectively?". LÄS MER