Sökning: "Arbetsplatslärande"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade ordet Arbetsplatslärande.

 1. 1. Hur Främjas Nyanställdas Arbetsrollslärande vid en Digital Onboarding Process: En hermeneutisk studie av nyanställdas erfarenheter av arbetsplatslärande

  Master-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Markus Richter; [2022]
  Nyckelord :Arbetsplatslärande; digital onboarding process; interaktivitet; kompetensarbetstillfredsställelse.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Onboarding processen blir allt viktigare på dagens arbetsmarknad och mer vikt läggs på dess utformning och relation till arbetsplatslärande. Tidigare forskning visar på att tankar om processen tidigt funnits men att fokus har förändrats under årens lopp. Nytt nu är att processen har blivit mer digital. LÄS MER

 2. 2. Individens arbetsplatsintroduktion : En studie om anställdas upplevelser och erfarenheter av onboardingprocesser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Erik Blom; Karl-Oskar Svensson Rissanen; [2022]
  Nyckelord :Organizational socialization; onboarding; mentorship; community; relationships.; Organisationssocialisation; onboarding; mentorskap; gemenskap; relationer.;

  Sammanfattning : Organisationers ökade kompetensbehov på arbetsmarknaden har bemötts med allt mer omfattande onboardingstrategier. Syftet med denna studie var att utveckla kunskap om anställdas upplevelse och erfarenheter av organisationssocialisation. LÄS MER

 3. 3. ”Samverkan är liksom A och O för att lära oss av varandra” : En kvalitativ studie om arbetsplatslärande med utgångspunkt i chefers beskrivningar

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Malin Magnusson; [2022]
  Nyckelord :workplace learning; organisation; executive; arbetsplatslärande; organisering; chef;

  Sammanfattning : Lärande förknippas oftast med barn och skolmiljö men lärande kan behövas livet ut för att kunna utveckla kompetens även i arbetslivet. Den här uppsatsen handlar om lärande på arbetet, det vill säga arbetsplatslärande. Arbetsplatslärande innefattar det lärande som är relaterat till arbete och/eller arbetsplatsen. LÄS MER

 4. 4. "Det är ingen olycka som är den andra lik" : En studie om arbetsplatslärande hos brandmän

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Lovisa Martinsson; Victoria Norling; [2022]
  Nyckelord :Arbetsplatslärande; brandmän; oförutsedda situationer;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att studera brandmäns upplevelser av arbetsplatslärande och vilken betydelse det har för att hantera oförutsedda situationer. Med utgångspunkt i syftet utformades följande tre frågeställningar: Hur ser brandmän på deras grundutbildning i relation till det fortsatta arbetsplatslärandet? Hur beskriver brandmän att de tillgodogör sig kunskap genom formellt och informellt arbetsplatslärande? och Vilken betydelse har arbetsplatslärande på en brandmans förmåga att hantera oförutsedda situationer? För att ge svar åt dessa tillämpades en kvalitativ metod. LÄS MER

 5. 5. Generation Y och dess förväntningar på framtidens ledarskap och lärande på arbetsplatsen

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Amanda Ahlström; [2022]
  Nyckelord :Generation Y; educational leadership; workplace learning; future leadership; Generation Y; pedagogiskt ledarskap; arbetsplatslärande; framtidens ledarskap;

  Sammanfattning : This study, aims to create a deeper understanding of what expectations Generation Y has on their future leadership, especially the aspects of an educational leadership that can be adapted for this generation. The study is based on both qualitative and quantitative data. LÄS MER