Sökning: "Arbetsrätt; omplacering;"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden Arbetsrätt; omplacering;.

 1. 1. När får arbetsgivare omplacera arbetstagare? - En undersökning av arbetsgivares och arbetstagares rättigheter respektive skyldigheter i två omplaceringssituationer inom privat sektor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Karin Gynnerstedt; [2020]
  Nyckelord :arbetsrätt; labour law; omplacering av arbetstagare; relocation of workers; civilrätt; private law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Within the Swedish labor law system, there are mainly two types of relocation situations. The first is that employers, by virtue of their management right, can relocate employees within the framework of their work obligation. This can be done without any imminent risk of termination of employment. LÄS MER

 2. 2. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar vid sjukdom

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Sandra Popovic; [2020]
  Nyckelord :Arbetsrätt; uppsägning; sjukdom; rehabiliteringsskyldighet; arbetsanpassning; omplacering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine the employer’s obligation for adjustment interventions and re-employment before a dismissal can take place. The essay will mainly analyse the employer’s responsibility for adjustment interventions and re-employment of ill employees. LÄS MER

 3. 3. Omplacera för att lösa samarbetssvårigheter?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Johanna Palmquist; [2020]
  Nyckelord :arbetsrätt; samarbetssvårigheter; omplacering; godtagbara skäl; särskilt ingripande omplacering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The employer´s right to direct and allocate work lie as a significant foundation for Swedish labour law. This essay, however, aims to discuss one aspect of this right, namely the right to transfer an employee due to a lack of cooperation. LÄS MER

 4. 4. Omplaceringsskyldighetens gränser vid uppsägning - En rättsdogmatisk studie om arbetsgivarens utredningsskyldighet och när ett omplaceringserbjudande är att anse som skäligt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Isabella Pöhner Hörnestig; [2019]
  Nyckelord :arbetsrätt; labour law; omplaceringsskyldighet; the duty of transferral; uppsägning; dismissal; arbetsdomstolen; Swedish Labour court; Law and Political Science;

  Sammanfattning : For a dismissal to be lawful it must fulfil the just cause requirement stipulated in Section 7 of LAS. The just cause requirement is not defined in neither LAS nor any other statute. LÄS MER

 5. 5. Omplacerin i turordning? : En jämförelse av Arbetsdomstolens tillämpning av 7 § LAS och 22 § LAS och lagstiftarens motiv bakom LAS.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johan Heribertsson; [2018]
  Nyckelord :arbetsrätt; turordning; arbetsbrist; omplacering; turordningsregler; 22 § LAS; 7 § LAS;

  Sammanfattning : .... LÄS MER