Sökning: "Arbetsrätt; omplacering;"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Arbetsrätt; omplacering;.

 1. 1. Omplacerin i turordning? : En jämförelse av Arbetsdomstolens tillämpning av 7 § LAS och 22 § LAS och lagstiftarens motiv bakom LAS.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johan Heribertsson; [2018]
  Nyckelord :arbetsrätt; turordning; arbetsbrist; omplacering; turordningsregler; 22 § LAS; 7 § LAS;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Bastubadarprincipen - har aggregatet svalnat? - Om rättsutvecklingen av en av svensk arbetsrätts mest välkända principer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jacob Benzow; [2018]
  Nyckelord :Arbetsrätt; Bastubadarprincipen; Arbetsledning; Omplacering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar bastubadarprincipen från AD 1978 nr 89 och innehåller en redogörelse för såväl dess betydelse som utveckling genom tillämpningen i praxis. Som ett led i arbetsgivarens rätt att utöva arbetsledning finns möjlighet till omplacering av arbetstagare, där arbetsgivaren generellt sett är fri att ändra en arbetstagares arbetsuppgifter under förutsättningen att omplaceringen sker inom avtalade gränser och föreliggande arbetsskyldighet. LÄS MER

 3. 3. Omplacerad eller utsorterad? - En studie om den rättsliga utvecklingen kring reglerna om omplacering i 7 § andra stycket LAS och omplacering i turordning enligt 22 § fjärde stycket LAS

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hanna Frage; [2018]
  Nyckelord :arbetsrätt; omplacering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Employment Protection Act from 1974 was implemented in to Swedish law as a way to secure the employments of the employees. Before the implementation of the Act, the rights of the employees were regulated in collective agreements. By then there were only some rights regulated in the law. LÄS MER

 4. 4. Omplacering i en gränsöverskridande situation – exemplet Sverige/Danmark

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Matilda Zetterdahl; [2017]
  Nyckelord :Arbetsrätt; Labour Law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utreder frågan om huruvida det är möjligt att omplacera en arbetstagare till en annan jurisdiktion inom dagpendlingsavstånd. Enligt 7 § 2 st. LÄS MER

 5. 5. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Matilda Johansson; [2016]
  Nyckelord :Rehabilitering; psykisk ohälsa; fysisk ohälsa; omplacering; arbetsrätt; sjukdom.; Business and Economics; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Arbetstagare i Sverige sjukskriver sig allt mer och det blir vanligare att orsaken beror på psykisk ohälsa. I uppsatsen behandlas arbetsgivarens rehabiliteringsansvar, men för att besvara hur långtgående ansvaret är måste även arbetsmiljöanpassning och omplaceringsskyldighet diskuteras. LÄS MER