Sökning: "Arbetsrelaterad hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 134 uppsatser innehållade orden Arbetsrelaterad hälsa.

 1. 1. Hälsosamma arbetsplatser – En systematisk litteraturöversikt med ett folkhälsovetenskapligt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Erica Hjortskog; [2018-06-07]
  Nyckelord :Hälsosam arbetsplats; Arbetsrelaterad hälsa; Hälsopromotion; Arbetsmiljö; Folkhälsa; Healthy Workplace; Work-related Health; Health Promotion; Work Environment; Public Health;

  Sammanfattning : Background: The workplace is of major importance to the health and well-being of workers and also to public health. Therefore, it is important to increase knowledge about healthy workplaces, which are not so well researched.Purpose: To investigate how healthy workplaces can be created. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans arbetsrelaterande stress på akutmottagning : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Somwang Nyberg; Christella Uwitonze; [2018]
  Nyckelord :Stress; omvårdnad; erfarenheter; arbetsrelaterad stress; akut;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetsrelaterad stress har varit ett hälsoproblem bland sjuksköterskor i flera årtionden. Sjuksköterskor på en akutavdelning utsätts ofta för stress på sin arbetsplats, i synnerhet i stressiga situationer och vid oförutsägbara händelser. LÄS MER

 3. 3. Självskattad aktivitetsbalans och arbetsrelaterad stress : hos universitetslärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Karolin Eliasson; Lena Sörensen; [2018]
  Nyckelord :occupational therapy; work-related stress; occupational balance; university lectures;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva skattad förekomst av arbetsrelaterad stress och aktivitetsbalans hos universitetslärare. Metod: Uppsatsen hade en kvantitativ ansats och baserades på insamlat datamaterial från en enkätundersökning med självskattningsinstrumenten Work Stress Questionnaire (WSQ) och Occupational Balance Questionnaire (OBQ). LÄS MER

 4. 4. Självmedkänsla och utbrändhet i yrkesgrupper inom vårdsektorn : En litteraturöversikt

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Yinna Larsson; Caroline Löfstedt Delabarre; [2018]
  Nyckelord :self-compassion; compassion; work-related burnout; healthcare professionals; självmedkänsla; medkänsla; arbetsrelaterad utbrändhet; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utbrändhet är trots omfångsrik forskning fortfarande ett ökande folkhälsoproblem i samhället. Forskning visar att utbrändhet har starkt samband med arbetslivet och att yrkesgrupper inom vårdsektorn är särskilt utsatta. LÄS MER

 5. 5. “Man är rätt så utelämnad till sig själv som enhetschef, det gäller att vara lite påhittig" : -En kvalitativ studie om enhetschefers handlingsutrymme i arbetet med sjukskrivningar inom offentlig äldreomsorg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :My Andersson; Katarina Lindkvist; [2018]
  Nyckelord :Social work; Elderly; Sick leave; Mental health; Latitude and Preventive work; Socialt arbete; äldreomsorg; sjukskrivningar; psykisk ohälsa; handlingsutrymme och förebyggande arbete;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur enhetschefer arbetar med sjukskrivningar på grund av arbetsrelaterad psykisk ohälsa inom offentlig äldreomsorg. Utifrån syftet har fyra frågeställningar bearbetats fram för att utveckla och öka förståelsen till studiens problemområde. LÄS MER