Sökning: "Arbetsrelaterad utmattning"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden Arbetsrelaterad utmattning.

 1. 1. Personlighet och arbetsrelaterad utmattning : En kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Anna Holmberg; [2021]
  Nyckelord :Work-related fatigue; personality; the five-factor model; the Big Five; Arbetsrelaterad utmattning; personlighet; femfaktormodellen; Big Five;

  Sammanfattning : Mental illness as a part of work-related fatigue may in some cases lead to longperiods of sick leave. This in turn often has major consequences for the individual, the workorganisation and the society. Present study examines the relationship between personality andwork-related fatigue. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av arbetsrelaterad stress på akutmottagningar : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Elin Karlsson; Fatima Eliassi; [2021]
  Nyckelord :Arbetsrelaterad stress; Sjuksköterska; Akutmottagning; Erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: På akutmottagningar råder en hög patientomsättning samt en snabb arbetstakt, vilket påverkar arbetssituationen för sjuksköterskorna. Sjuksköterskor på akutmottagningar drabbas i högre grad av utmattning jämfört med sjuksköterskor på andra vårdavdelningar och mottagningar, vilket är på grund av den höga arbetsbelastningen. LÄS MER

 3. 3. Vem tar hand om läkaren? : Faktorer som underlättar samt försvårar återgången i arbetet efter utmattning

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Gabriella Akkurt; Gabriella Strandberg; [2020]
  Nyckelord :burnout; physicians; return to work; social support; wellbeing;

  Sammanfattning : Forskning kring stressrelaterad ohälsa är vanligt förekommande idag, speciellt kring arbetsrelaterad stress och utmattning. Dock är forskning om återgång i arbete efter utmattning bland läkare tämligen begränsad. LÄS MER

 4. 4. Sjuk på jobbet – en policyanalys av arbetsmiljödokument inom Svenska kyrkan i Umeå

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Malin Wälitalo-Palo; [2020]
  Nyckelord :Work enviroment; WPR; stress; burnout; discrimination; psychosocial work enviroment arbetsmiljö; arbetsmiljö; WPR; svenska kyrkan; stress; utmattning; kränkande särbehandling; psykosocial arbetsmiljö;

  Sammanfattning : This study presents a critical discourse analysis of workplace health at the Swedish Church in Umeå. The analysis in this paper is based on Carol Bacchi‟s theoretical framework “What‟s the problem represented to be?”, which helps to build an insight on the common sense understanding that what we propose to do about something reveals what we think needs to change and hence what we think the „problem‟ is. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelser, hantering och konsekvenser av arbetsrelaterad stress inom slutenvården : Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Mathilda Eriksen; Hanna Söderman; [2020]
  Nyckelord :Occupational stress; work; nurses; stressors; experience.; Arbetsrelaterad stress; arbete; sjuksköterskor; stressorer; upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stress klassificeras idag som en folksjukdom och har blivit ett omtalat ämne inom sjukvården då stressen inom sjuksköterskeyrket blir ett allt vanligare problem­­ dagligen. Stress kan visa sig som positiv eller negativ där den positiva kan vara till nytta medan den negativa i längden kan bli skadlig. LÄS MER