Sökning: "Arbetsrelaterat våld"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Arbetsrelaterat våld.

 1. 1. "Du ska dö i veckan" : En studie om socialarbetares utsatthet för hot och fysiskt våld inom socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete; Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Maria Berggren; Isabell Cunningham; [2019]
  Nyckelord :Workplace threat and physical violence; social worker; social services; propensity; normalization; Arbetsrelaterat hot och fysiskt våld; socialarbetare; socialtjänst; anmälningsbenägenhet; normalisering;

  Sammanfattning : Work-related violence is a growing problem. The aim of this study was to investigate the extent to which social workers are exposed to threats and physical violence in Sweden, and comparing exposure units. LÄS MER

 2. 2. Våldshandlingar på arbetsplatsen : I did not sign up for this!

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Linnea Indola; Sandra Peterson Kettler; [2019]
  Nyckelord :Arbetsrelaterat våld; Konsekvenser; Patient; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hot och våld utgör idag ett problem inom hälso- och sjukvård, då sjuksköterskor löper en stor risk att exponeras på grund av det patientnära arbete som professionen innebär. Den normalisering som utvecklas kring våldshandlingar ses medföra en komplexitet i yrkesutövandet. LÄS MER

 3. 3. KONSEKVENSER AV ARBETSRELATERAT VÅLD MOT SJUKSKÖTERSKOR.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sara Hellström; Gabriella Ottosson; [2018-01-25]
  Nyckelord :arbetsrelaterat våld; konsekvenser; somatisk vårdavdelning; sjuksköterskans hälsa; vårdrelation;

  Sammanfattning : Arbetsrelaterat våld är ett vanligt förekommande problem inom sjukvården och innefattarsåväl verbalt som fysiskt våld i olika grad. Sjuksköterskan är en särskilt utsatt yrkesgruppmed mycket nära kontakt med patienten. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans upplevelse av att utsättas för våld av patienter och besökare på arbetsplatsen : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Martina Hagnell; Charlotta Ljung; [2018]
  Nyckelord :Våld; Våld mot sjuksköterskor; Våld på arbetet; Arbetsrelaterat våld; Arbetsmiljö; Upplevelse; Sjuksköterska; Besök; Patient;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelse av arbetsrelaterat hot och våld på akutmottagning : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Malin Gutentoft; Mari Skog; [2018]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; Arbetsrelaterat våld; Akutmottagning; Coping;

  Sammanfattning : En akutmottagning är en arbetsplats med hög risk att råka ut för arbetsrelaterat hot och våld. Dynamiken som uppstår i oväntade situationer, där patienter drabbats av akut sjukdom eller livshotande trauma, kan påverka deras och nära anhörigas förmåga att uppträda behärskat. LÄS MER