Sökning: "Arbetssituation stress"

Visar resultat 1 - 5 av 338 uppsatser innehållade orden Arbetssituation stress.

 1. 1. Sjuksköterskors och distriktsköterskors erfarenheter av att arbeta med rådgivning via telefon och e-hälsa : En systematiskt genomförd litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Jessica Andersson; Sara Kanjou Abdallah; [2022]
  Nyckelord :E-hälsa; Erfarenhet er ; Rådgivning; Telefonrådgivning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett av sjuksköterskans och distriktssköterskans ansvarsområde är att fatta beslut som ger individer möjlighet till att förbättra, bibehålla eller återfå sin hälsa. Sjukvårdsrådgivning är en del av sjuksköterskans och distriktssköterskans arbete och utförs både via telefon och inom e-hälsa. LÄS MER

 2. 2. Operations- och anestesisjuksköterskors erfarenheter av att arbeta tillsammans med olika yrkeskategorier under operation - en intervjustudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Anna Alstergren; Laven Benavand; [2022]
  Nyckelord :Experiences; qualitative content analysis; teamwork; operating room nurse; anaesthetic nurse; Erfarenheter; teamarbete; kvalitativ innehållsanalys; operationssjuksköterska; anestesisjuksköterska ;

  Sammanfattning : Operations- och anestesisjuksköterskors erfarenheter av att arbeta tillsammans med olika yrkeskategorier under operation - en intervjustudie AbstraktBakgrund: I Socialstyrelsens rapport från 2019 identifierades drygt 13 000 vårdrelaterade skador mellan åren 2013–2018. Av dessa ledde 213 till dödsfall, varv av 53% av patienterna genomgått ett kirurgiskt ingrepp. LÄS MER

 3. 3. Man behöver verkligen varandra : En kvalitativ studie gällande vilka faktorer som påverkar socialsekreterares arbetssituation och vilka erfarenheter socialsekreterare har av socialt stöd på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Martina Johnsträd; Per Jonsson; [2022]
  Nyckelord :Work situation; social worker; demand; control; social support; Arbetssituation; socialsekreterare; krav; kontroll; socialt stöd;

  Sammanfattning : Titel: “Man behöver verkligen varandra” - En kvalitativ studie gällande vilka faktorer som påverkar socialsekreterares arbetssituation och vilka erfarenheter socialsekreterare har av socialt stöd på arbetsplatsen. Författare: Martina Johnsträd och Per Jonsson Arbetssituationen för socialsekreterare är idag mycket komplex, arbetsbelastningen är hög, många kommuner lider av hög personalomsättning och sjukskrivningarna har de senaste åren ökat. LÄS MER

 4. 4. Digitala kommunikatörer - kommersialisering av livsvärlden och det emotionella arbetet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Elsa Svedin; Tea Juteström; [2022]
  Nyckelord :strategic communication; emotional labour; social media; organizational culture; corporate colonization; stress; digital communication; lifeworld; Social Sciences;

  Sammanfattning : This qualitative interview study aims to investigate how working with social media affects communication practitioners’ work situations. Moreover, it explores strategies for facilitating a communicative mission that may be perceived as stressful for the individual. LÄS MER

 5. 5. SÄMRE ARBETSSITUATION FÖR SOCIALSEKRETERARE : Arbetssituationens och organisationens påverkan på socialsekreterare

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Gabriella Ada; Daniella Ilia; [2022]
  Nyckelord :Socialsekreterare; organisation; arbetssituation; hög arbetsbelastning; stress; begränsningar.;

  Sammanfattning : Inom det sociala arbetet jobbar yrkesutövare ständigt för att hjälpa samt stödja människor som är i behov av hjälp och stöd. Denna studie har sitt fokus på hur organisationen och arbetssituationen påverkar socialsekreterares arbete samt beslut. LÄS MER