Sökning: "Arbetsskadeförsäkring"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Arbetsskadeförsäkring.

 1. 1. Vem bär ansvaret för arbetsmiljön vid arbete hemifrån? - En framåtsyftande studie om ansvaret för det förebyggande arbetsmiljöarbetet samt för skada vid arbete hemifrån

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Parastou Namdar Faiz Abadi; [2022]
  Nyckelord :Arbetsrätt; Arbetsmiljörätt; Arbetsskadeförsäkring; Covid:19; Arbetarskydd; Handelsrätt; Arbetsmiljöansvar; Arbete hemifrån; Distansarbete.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Summary Since the outbreak of the Covid-19 pandemic, society has demanded that more and more workers work from home in order to contribute to reducing the spread of infection. Although teleworking is not a new phenomenon, the pandemic has led to the question being raised as to whether the possibility of teleworking for certain groups of workers should also exist in the future. LÄS MER

 2. 2. Utom arbetsgivarens kontroll – en studie av arbetsmiljöansvaret och arbetsskadeförsäkringen då arbetstagaren arbetar hemifrån.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Veronica Westergård; [2021]
  Nyckelord :arbetsrätt; skadeståndsrätt; hemarbete; distansarbete; arbetsmiljö; arbetsmiljöansvar; arbetsplatsens utformning; arbetsskadeolycka; arbetsskadeförsäkring labour law; tort law; homework; telework; telecommuting; remote wor; employer’s responsibility for occupational safety and health; safety and health at workplace; work environment; formation of the workplace; workrelated injuries; occupational damage; occupational injury insurance; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Att arbeta hemifrån har de senaste åren blivit allt vanligare. Inför framtiden spås att den fysiska, ordinarie arbetsplatsen kommer att bli än mindre viktig och att fler kommer att vilja arbeta på distans helt eller delvis. LÄS MER

 3. 3. Värdering av medicinsk bevisning i försäkringsmål

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Niklas Bylund; [2013]
  Nyckelord :processrätt; bevisvärdering; sakkunnigbevisning; försäkring; socialförsäkring; medicin; sjukförsäkring; arbetsskadeförsäkring; läkarintyg;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Den relativa arbetsförmågan : En undersökning av begreppet arbetsförmåga i sjuk-,arbetslöshets- och arbetsskadeförsäkringen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emil Carlborg; [2013]
  Nyckelord :Sjukförsäkring; arbetslöshetsförsäkring; arbetsskadeförsäkring; arbetsförmåga; arbetsförmågebedömning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Kvinnliga, manliga och ”riktiga” arbetsskador. En genusrättsvetenskaplig studie av arbetsskadebegreppet

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hanna Sofia Rajamäe; [2010-08-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : 1976 infördes vår nuvarande lag om arbetsskadeförsäkring. Med begreppet arbetsskada skall förstås skada till följd av olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet (arbetssjukdom). 1993 genomfördes en lagändring som innebar att det blev svårare att få en så kallad arbetssjukdom klassad som arbetsskada. LÄS MER