Sökning: "Arbetssociologi"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Arbetssociologi.

 1. 1. Att bli sedd. På riktigt. En studie om kommunikationsvägarnas inverkan på arbetssökandes emotionella erfarenhet och motivation att söka sysselsättning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Åsa Dahl; [2020]
  Nyckelord :Arbetslöshet; Arbetssociologi; Emotion; Kommunikation; Mixed methods; Motivation; Självbestämmandeteori; Social Sciences;

  Sammanfattning : Arbetsförmedlingens förändringsarbete och den ökande digitaliseringen i samhället kan komma att förändra villkoren för arbetslösa. Denna studie har, utifrån arbetssökandes perspektiv, undersökt emotionerna som uppstår i kommunikationen med myndigheten, och hur den arbetslöses motivation att söka sysselsättning påverkas. LÄS MER

 2. 2. Människan i långtidsarbetslösheten. : En kvalitativ studie kring hur långtidsarbetslösa upplever sin situation.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Ida Lilja; Cecilia Eklund; [2014]
  Nyckelord :Långtidsarbetslös; arbetslös; arbetsmarknad; arbetssociologi;

  Sammanfattning : Långtidsarbetslöshet och arbetsmarknadspolitik är ett högst aktuellt ämne för såväl politiska partier som för medborgare. Arbetslöshet kostar samhället pengar och ju längre individen blir kvar i arbetslösheten, desto mindre blir chanserna att ta sig tillbaka in på arbetsmarknaden. LÄS MER