Sökning: "Arbetsterapi och hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 428 uppsatser innehållade orden Arbetsterapi och hälsa.

 1. 1. Kreativa aktiviteter som intervention och dess inverkan på strokepatienter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Amila Veljovic; Daniel Dikmen; [2022]
  Nyckelord :Stroke; Kreativa aktiviteter; Meningsfullhet; Välbefinnande; Konkret värde; Självbelönande värde; Sociosymbolisk värde; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kreativa aktiviteter som arbetsterapeutisk intervention kan användas hos patienter som haft stroke med syfte att förbättra deras fysiska förmåga men också för att minska psykisk ohälsa som ofta uppstår i samband med stroke. De vanligaste psykiska sjukdomar som drabbar strokepatienter är depression, ångest, fatigue och kognitiva nedsättningar. LÄS MER

 2. 2. Måluppfyllelse, delaktighet och livskvalité hos patienter med långvarig smärta efter genomförd MMR 2 : Empirisk Studie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Nor Hammoud; Marie Norman Lindholm; [2022]
  Nyckelord :Arbetsterapi; allmän hälsa; rehabilitering; rehabiliteringsplan; mål; goal attainment scaling GAS ;

  Sammanfattning : Långvarig smärta ger försämrad livskvalité och hälsa samt är en vanlig orsak till sjukskrivning. Rehabiliteringsprogrammet MMR 2 leder till förbättrade dagliga aktiviteter, minskad smärta och kortare sjukskrivning. LÄS MER

 3. 3. Äldres erfarenheter av hälsopromotiva och preventiva interventioner : En metasyntes

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Sophie Vestin Sohlman; [2022]
  Nyckelord :äldre; hälsa; promotion; arbetsterapi;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är syntetisera äldres erfarenheter av promotiva och preventiva interventioner med fokus på aspekter som påverkar förändringar i aktiviteter i det dagliga livet och upplevelse av hälsa. Litteraturstudie med en metasyntes användes som metod för att sammanställa kvalitativ forskning. LÄS MER

 4. 4. Beskrivning av arbetsterapeutiska interventioner i skolan och deras effekt för barn och unga med ADHD

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Erika Nilsson; [2022]
  Nyckelord :arbetsterapi; intervention; barn; ADHD; skola; skolmiljö; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: ADHD är en av de vanligaste funktionsnedsättningarna hos barn och unga vilket kan påverka individens förmåga till aktivitet och delaktighet. En vanlig konsekvens är att barnet kan få svårt att klara skolgången vilket skapar lidande för eleven och familjen, samt utgör en stor kostnad för samhället. LÄS MER

 5. 5. Interventioner som påverkar aktivitetsutförandet i skolan för barn med ADHD eller autismspektrumtillstånd : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för hälsa, medicin och vård

  Författare :Kenny Gustafsson; Vallin Elin; [2022]
  Nyckelord :arbetsterapi; skolaktiviteter; delaktighet; kognitiva färdigheter; sociala färdigheter;

  Sammanfattning : Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har nedsatta kognitiva förmågor och bristande interaktions- och kommunikationsförmågor, vilket leder till svårigheter i aktiviteter ihop med andra i skolmiljön. Kognitiva dysfunktioner leder till delaktighetsinskränkning och påverkar aktivitetsutförande i vardagsaktiviteter samt skolaktiviteter. LÄS MER