Sökning: "Arbetsterapi"

Visar resultat 1 - 5 av 753 uppsatser innehållade ordet Arbetsterapi.

 1. 1. Att leva med Parkinsons sjukdom : Med fokus på konsekvenserna av Fatigue i aktiviteter - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Lina Bjurman; Ida Pettersson; [2022]
  Nyckelord :Parkinsons sjukdom; fatigue; kvalitativ; litteraturstudie; aktiviteter; arbetsterapi; upplevelser;

  Sammanfattning : Parkinson sjukdom (PS) är den näst vanligaste neurodegenerativa sjukdomen globalt efter Alzheimers sjukdom. Vad som orsakar PS är inte heller klarlagt. De icke-motoriska symtomen, inklusive fatigue orsakar lika stora begränsningar i aktivitet som de motoriska symtomen. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av sociala aktiviteter vid långvarig smärta : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Alina Batalova; Ida Sjölander; [2022]
  Nyckelord :Aktivitetsförmåga; långvarig smärta; sociala aktiviteter; aktivitetsbalans; roller; relationer; arbetsterapi;

  Sammanfattning : Långvarig smärta är ett komplext men vanligt sjukdomstillstånd. Den stora påverkan på det vardagliga livet medför konsekvenser i aktivitetsförmågan samt de sociala aktiviteterna. LÄS MER

 3. 3. FÄNGELSEMILJÖNS PÅVERKAN PÅ INTAGNAS AKTIVITETSLIV : En litteraturstudie utifrån arbetsterapeuters och intagnas upplevelser

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Sara Larsson; Dea Fredriksson; [2022]
  Nyckelord :Arbetsterapi; miljö; aktivitetsberövande; kriminalvård; arbetsterapiintervention;

  Sammanfattning : Rehabilitering inom kriminalvården syftar till förebyggande insatser mot återfall i brott. Arbetsterapeutens kunskap om sambanden mellan människa, miljö och aktivitet kan användas för att komplettera existerande rehabilitering. LÄS MER

 4. 4. Kreativa aktiviteter som intervention och dess inverkan på strokepatienter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Amila Veljovic; Daniel Dikmen; [2022]
  Nyckelord :Stroke; Kreativa aktiviteter; Meningsfullhet; Välbefinnande; Konkret värde; Självbelönande värde; Sociosymbolisk värde; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kreativa aktiviteter som arbetsterapeutisk intervention kan användas hos patienter som haft stroke med syfte att förbättra deras fysiska förmåga men också för att minska psykisk ohälsa som ofta uppstår i samband med stroke. De vanligaste psykiska sjukdomar som drabbar strokepatienter är depression, ångest, fatigue och kognitiva nedsättningar. LÄS MER

 5. 5. Måluppfyllelse, delaktighet och livskvalité hos patienter med långvarig smärta efter genomförd MMR 2 : Empirisk Studie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Nor Hammoud; Marie Norman Lindholm; [2022]
  Nyckelord :Arbetsterapi; allmän hälsa; rehabilitering; rehabiliteringsplan; mål; goal attainment scaling GAS ;

  Sammanfattning : Långvarig smärta ger försämrad livskvalité och hälsa samt är en vanlig orsak till sjukskrivning. Rehabiliteringsprogrammet MMR 2 leder till förbättrade dagliga aktiviteter, minskad smärta och kortare sjukskrivning. LÄS MER