Sökning: "Arbetsterapiprocessen"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Arbetsterapiprocessen.

 1. 1. Erfarenheter av arbetsterapiprocessen med särskilt fokus på uppföljningar i det kliniska arbetet inom neurologisk rehabilitering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Stina Petersson; [2020]
  Nyckelord :Arbetsterapiprocessen; Uppföljningar; Teamarbete; Fysisk arbetsplatsmiljö; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetsterapiprocessen består av tre steg som arbetsterapeuten följer i sitt kliniska arbete, varav ett är uppföljning. Uppföljning är ett primärt steg vilket avser att mäta åtgärders effekt. Trots detta är forskning som skildrar hur arbetsterapeuter upplever sitt uppföljningsarbete begränsat. LÄS MER

 2. 2. Arbetsterapeuters användning av arbetsterapiprocessen vid demenssjukdom

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Jenny Ahlgren Nordström; Floria Pernelle Mbondza; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Arbetsterapeuters upplevelse av arbetslivsinriktad rehabilitering för vuxna med ADHD

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Lovisa Adolfsson; Sara Nilsson; [2017]
  Nyckelord :arbete; arbetsförmåga; arbetsterapeutiska interventioner; Rehabilitering; Samverkan; Samarbete; Samordning; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer med diagnosen ADHD beskriver ofta flera aktivitetsproblem kopplade till arbete. Exempel på detta kan vara att de har svårt att strukturera upp arbetet, prioritera arbetsuppgifter och koncentrera sig. Detta bidrar till svårigheter i att behålla arbetet. LÄS MER

 4. 4. Några arbetsterapeuters insatser och upplevelser av hemrehabiliteringen för patienter med stroke

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Daniel Bosak; Besnik Ismajli; [2008]
  Nyckelord :Aktiviteter; arbetsterapi; arbetsterapiprocessen; klientcentrering; rehabilitering; Gerontology; Gerontologi; Physical medicine; kinesitherapy; revalidation; rehabilitation; Rehabilitering medicinsk och social ; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka några arbetsterapeuters insatser och upplevelser av hemrehabiliteringen för patienter med stroke. Studien har en kvalitativ ansats och metoden för datainsamlingen var att intervjua fyra arbetsterapeuter på två olika verksamheter i södra Skåne. LÄS MER