Sökning: "Arbetstid"

Visar resultat 1 - 5 av 664 uppsatser innehållade ordet Arbetstid.

 1. 1. Arbetar du verkligen? – Flexibilitet och dess kontroll i tjänstemannaorganisationer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lina Murro; Emma Hult; [2020-02-13]
  Nyckelord :flexibelt arbete; övervakning; kontroll; självdisciplin; makt; frihet under ansvar; målstyrning;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att bidra med förståelse och kunskap kring ett flexibelt arbetssätt och hur detta praktiseras i tjänstemannaorganisationer. Studien utforskar hur kontroll påverkas för chefer och anställda i ett flexibelt arbete samt hur individerna uppfattar konsekvenser – dessa perspektiv gör studien unik från tidigare forskning. LÄS MER

 2. 2. Övertid - lånad tid på arbetsmiljöns bekostnad? - En rättsvetenskaplig studie av arbetsgivarens rätt att beordra övertid i relation till skyldigheten att ansvara för arbetsmiljön

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Elin Tornerefelt; [2020]
  Nyckelord :Arbetstid; arbetsmiljö; övertid; beordrad övertid; självpåtagen övertid; arbetsledningsrätt; arbetsskyldighet; organisatorisk och social arbetsmiljö; arbetsbelastning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Arbetsgivarens möjlighet att beordra arbete på övertid är många gånger en nödvändighet för att verksamheten ska fungera. De senaste åren har det emellertid både rapporterats om ett högt övertidsuttag och en bristande psykosocial arbetsmiljö med hög arbetsbelastning inom flertalet branscher. LÄS MER

 3. 3. Det gränslösa arbetet -En studie om hur det gränslösa arbetet påverkar den upplevda stressen för män respektive kvinnor

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emma Fröst; Olivia Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Boundless work; flexibility; work life balance; gender norms; stress;

  Sammanfattning : Today's digital development has created opportunities for a flexible working life, which is symbolized by the flexibility to be able to work wherever you want and when you want. This flexibility has given the individual a power to decide for themselves how they want to use their availability. LÄS MER

 4. 4. Distriktssköterskors erfarenheter av att handlägga patienter med svårläkta bensår : en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Veronica Laitinen; Nilsson Ulrika; [2020]
  Nyckelord :Chronic leg ulcers; district nurses experience; patient s quality of life; qualitative design; Distriktssköterskans erfarenhet; kvalitativ studie; patientens livskvalité; svårläkta bensår;

  Sammanfattning : Bakgrund Svårläkta bensår ställer stora krav på distriktssköterskan som måste ha kunskaper inom många områden. Distriktssköterskan lägger ungefär 25–50 % av sin arbetstid på att handlägga patienter med svårläkta bensår. Svårläkta bensår orsakar stort lidande för patienten, fysiskt, psykiskt och socialt. LÄS MER

 5. 5. Är du nöjd med graden av flexibilitet i arbetet, att kunna påverka när, var och hur du arbetar?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Andrea Frejd; Pernilla Stenhaug; [2020]
  Nyckelord :Flexibelt arbete; nöjdhet; konflikt mellan arbete och privatliv; intention att byta arbete;

  Sammanfattning : Arbetsmarknadens nya villkor möjliggör för arbetstagare att vara mer flexibla, ta ansvar för, och planera sitt arbete på ett nytt sätt. Flexibilitet i arbetslivet studerades genom tre dimensioner: arbetstid, arbetsplats och arbetsutförande, utifrån individens perspektiv. LÄS MER