Sökning: "Arbetstillfredsställelse"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet Arbetstillfredsställelse.

 1. 1. Kommunikation och patientsäkerhet i teamarbetet på hybridsal – Operationssjuksköterskans perspektiv

  Magister-uppsats,

  Författare :Cecilia Lindberg; Ida Nykvist; [2018-07-10]
  Nyckelord :Teamarbete; hybridsal; operationssjuksköterska; patientsäkerhet; kommunikation; crew resource management;

  Sammanfattning : Background: The hybrid procedure is a combination of endovascular technique and open surgery and is performed in a hybrid room where advanced X-ray equipment and a traditional operating room is combined. In the hybrid room, several different professions work together and the scrub nurse is usually a part of the team. LÄS MER

 2. 2. Digital Nomad Lifestyle : A field study in Bali

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Julia Haking; [2018]
  Nyckelord :Digital nomad; knowledge society; knowledge spillover; entrepreneurial mindset; virtual knowledge work; gig economy; freedom; digital nomad community; Bali;

  Sammanfattning : The digital age has unleashed limitless opportunities and transformed how we work, play and live. As a result, more people embrace the digital nomad lifestyle to fulfill both personal and professional goals. This research assesses the advantages and disadvantages that are associated with this lifestyle. LÄS MER

 3. 3. Organisatorisk lojalitet i en turbulent tid av hög tillväxt : En empirisk studie av 223 anställda i svenska gasellföretag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Isabella Adolfsson; Magdalena Hägge; [2018]
  Nyckelord :organisatorisk lojalitet; arbetstillfredsställelse; grundarens betydelse; monetära incitament; erkännande; icke-monetära förmåner; status; gasellföretag; tillväxt;

  Sammanfattning : Organisatorisk lojalitet är en viktig bestämmande faktor för ett företags prestation och effektivitet. Under de senaste åren har intresset ökat för nystartade, snabbväxande företag och deras betydelse för den ekonomiska utvecklingen. Studier inom gasellföretag har tidigare baserats på företagens grundare och chefer. LÄS MER

 4. 4. Vårdkulturens betydelse för sjuksköterskans arbetstillfredsställelse - en integrerad kunskapsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Ellinor Mattsson; Emilia Thurfjell; [2017]
  Nyckelord :Vårdkultur; arbetstillfredsställelse; sjuksköterska; omvårdnad; integrerad kunskapsöversikt;

  Sammanfattning : Vårdkultur har en direkt påverkan på sjuksköterskors kliniska arbete. En vårdkultur är de tankar, handlingar, varande och känslor som delas av vårdgivare inom samma kontext. Syftet är att sammanställa kunskap om vårdkulturens betydelse för sjuksköterskans arbetstillfredsställelse. LÄS MER

 5. 5. Så nära men ändå så långt bort : En kvalitativ fallstudie om betydelsen av organisatorisk identifiering för svenska bemanningsföretag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Josefine Edvardson; Fanny Söderberg; [2017]
  Nyckelord :Organisatorisk identifiering; bemanningsföretag; delat ledarskap; ledarskap på distans;

  Sammanfattning : Organisatorisk identifiering innebär att individer känner tillhörighet till en organisation. Vidare medför den organisatoriska identifieringen att individerna ser sig själva som en del av organisationen och strävar efter att uppnå organisationens mål. LÄS MER