Sökning: "Arbetstrivsel"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade ordet Arbetstrivsel.

 1. 1. "Jag känner bara att jag håller mig över ytan just nu” - En kvalitativ studie om arbetstrivsel inom socialtjänsten.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Dafina Liljenberg; Ine Lindberg; [2022]
  Nyckelord :well-being; social work; organization; conflict; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyze the well-being of social workers in the Swedish Social services. With the point of departure in organizational theory, this study aims to explore how well-being is expressed in the daily work by the social workers themselves. LÄS MER

 2. 2. Arbetstrivsel hos vårdpersonal : En kvantitativ studie om huruvida socialt stöd, autonomi och månadslön har ett samband med arbetstrivsel

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Evelin Skoglund Gutierrez; Louisa Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Job satisfaction; Social support; Autonomy; Salary; Healthcare staff; Arbetstrivsel; Socialt stöd; Autonomi; Lön; Vårdpersonal;

  Sammanfattning : Att undersöka arbetstrivsel är betydelsefullt för att bättre förstå det personliga välbefinnandet och för att hjälpa organisationer att fungera på bästa möjliga sätt. Syftet med vår studie var att undersöka om socialt stöd, autonomi samt månadslön predicerar arbetstrivsel hos vårdpersonal. LÄS MER

 3. 3. Det Kravfyllda Arbetet : En kvalitativ studie om främjande faktorer för trivsel och att stanna kvar i arbetet vid hög arbetsbelastning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Truls Nilsson; Omar Taha; [2022]
  Nyckelord :Job satisfaction; workload; demand and control; leadership; social support; nurses; Arbetstrivsel; arbetsbelastning; krav och kontroll; ledarskap; socialt stöd; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Sjuksköterskor blev en hårt utsatt arbetsgrupp på grund av den enorma arbetsbelastningen som vården fick bära på grund av coronapandemin. Denna studie valde att undersöka främjande faktorer för trivsel och att stanna kvar i arbetet vid hög arbetsbelastning. LÄS MER

 4. 4. Medarbetares inflytande och dess relationer till arbetstrivsel, meningsfullhet, engagemang och stress

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Eliane Hallén; [2022]
  Nyckelord :influence; job satisfaction; meaningfulness; commitment; stress;

  Sammanfattning : Inflytande på arbetsplatsen har visat sig vara relaterat till medarbetares hälsa. Känslan av inflytande över sina arbetsuppgifter kan leda till ökad arbetstrivsel, meningsfullhet och engagemang. För medarbetare med känsla av kontroll och inflytande minskar risken att drabbas av stress. LÄS MER

 5. 5. Att interagera och kommunicera med personer som har demenssjukdom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Irma Hjalmarsson; Hanna Johansson; [2021]
  Nyckelord :communication; dementia disease; experiences; healthcare personnel; methods; Demenssjukdom; erfarenheter; kommunikation; metoder; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den stigande åldern bland befolkningen medför att fler drabbas av demenssjukdom.Demenssjukdom är ett samlingsnamn på många olika sjukdomar och skador som, primärt eller sekundärt, påverkar hjärnan. De främsta symtomen vid demenssjukdom är kognitiv och språklig svikt. LÄS MER