Sökning: "Arbetsvärdering"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet Arbetsvärdering.

 1. 1. I kvinnors händer - En jämförande diskursanalys av hemslöjdsrörelsen före och efter 1960-och 1970-talets feministiska våg

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Liv Boucht Sahlin; [2019]
  Nyckelord :1960-och 1970-talet; diskursanalys; emancipation; feminism; hemslöjd;

  Sammanfattning : I föreliggande studie undersöks hur konflikten mellan hemslöjd som emancipatorisk strategi och den feministiska diskursen tog sig uttryck i tidskrifterna Hemslöjden och Hertha under tidsperioden 1960-och 1970-talet. För att få svar på detta undersöks hur man talade om hemslöjd och hemarbete i tidskriften Hertha, ifall hemslöjdsdiskursen blivit influerad av den feministiska diskursen och om detta går att urskilja i tidskriften Hemslöjden, samt om en förändring i hemslöjdsdiskursen kan urskiljas genom en jämförelse av denna innan och efter den feministiska vågen. LÄS MER

 2. 2. Hur olika generationer i Europa förhåller sig till arbetsvärderingar : - En kvantitativ studie i generationsskillnader samt vad som skiljer dem åt jämfört med nationella skillnader

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ellen Ekberg; Marcus Klasman; [2018]
  Nyckelord :Hofstede; Generation; Arbetsvärdering; Nationella likheter;

  Sammanfattning : Tidigare forskning tyder på att det finns skillnader mellan generationer och att de olika generationerna förväntar sig och drivs av olika faktorer. Uppdelningar av generationer har gjorts utifrån generationsforskning i västvärlden vilket den här studien har använt sig av för att definiera generationer i Europa. LÄS MER

 3. 3. Lönekartläggning : Yrkesamma personers tankar och kritik

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för genusvetenskap

  Författare :Linnéa Petersson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Lönekartläggningar är menade att kartlägga och undersöka osakliga löner mellan kvinnor och män, i syfte att komma till rätta med ojämställda löner. Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka vilka svårigheter som yrkesamma personer möter i arbetet med lönekartläggning. LÄS MER

 4. 4. Marknadsargumentet- och hur Arbetsdomstolen kan begränsa den strukturella diskrimineringen på arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Emma Bengtsson; Jimmy Björklund; [2017]
  Nyckelord :Arbetsdomstolen; lönediskriminering; strukturell diskriminering; marknadsargumentet; the Swedish Labour Court; wage discrimination; structural discrimination; market forces; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sammanfattning Dold i samhällets uppbyggnad finns en undermedveten strukturell lönediskriminering. Internationell och nationell rätt är endast tillämplig på den individuella lönediskrimineringen, vilket innebär att den strukturella diskrimineringen per automatik tolereras. LÄS MER

 5. 5. Lika lön för likvärdigt arbete? En analys av de senaste tre årens lönekartläggningar inom Malmö Stad

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Egeltoft; [2012]
  Nyckelord :Genusstruktur; Arbetsvärdering; Malmö Stad; Värdediskriminering; Fördelningsdiskriminering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Kvinnor tjänar forfarande mindre än vad män gör i Sverige. 2011 var löneskillnaden 85.9%, hela arbetsmarknaden inkluderad. I den här uppsatsen visar jag att löneskillnaderna har sin orsak i den socialt konstruerade genusstrukturen som påverkar samhällets statussammansättningsprocesser och till exempel arbetsfördelningen inom hemmet. LÄS MER