Sökning: "Archaeological process"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden Archaeological process.

 1. 1. Egtvedflickans bärmölska : Om bryggprocessen för fermenterade blanddrycker under sydskandinavisk äldre bronsålder

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Anton Heed; [2021]
  Nyckelord :Boiling stones; nordic grog; Egtved; relational analogy; paramorphic model; ancient beer; ancient brewing techniques; mead; braggot; mixed fermented beverages; bronze age Denmark; south Scandinavia; Chaine Operatoire; Bronsålder; öl; mjöd; mölska; fermenterade blanddrycker; Egtved; Egtvedflickan; koksten; chaine operatoire; operationella kedjor; relationella analogier; paramorfisk modell; bärmölska; bryggprocesser; ölbryggning; fermentering;

  Sammanfattning : Egtvedflickans bärmölska – om bryggprocessen för fermenterade blanddrycker under sydskandinavisk äldre bronsålder. The Braggot of the Egtved Girl- the brewing process of Early Bronze Age mixed fermented beverages in South Scandinavia. LÄS MER

 2. 2. Graven som förankring till de levandes värld : En osteologisk analys av ett vendeltida brandgravsmaterial från Valstad, Gamleby socken, Småland

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Ida Linder; [2020]
  Nyckelord :Brandgrav; deponering; djur; förslutning; gravskick; järnålder; kremering; mytologi; vendeltid;

  Sammanfattning : This paper investigates possible interpretations of a cremated grave material from the Vendel period in Valstad, Gamleby parish, Småland. The interpretations are based on both the osteological material and some of the archaeological finds. LÄS MER

 3. 3. Ett hantverk i förändring : En studie av ulltextiliers tillverkning i Sverige från bronsålder till äldre järnålder.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Eleonor Olsen; [2020]
  Nyckelord :Wool; textiles; textile tools; textile manufacturing; Bronze Age; Iron Age; Sweden.; Ull; textilier; textilredskap; textiltillverkning; bronsålder; järnålder; Sverige.;

  Sammanfattning : The complex process of manufacturing woolen textiles contains a long chain of cooperation between resources, techniques and society. With a focus on South and Central Sweden, this study aims to trace the development of woolen textiles and its manufacture, how and why it changed and obtained an increased meaning from the Early Bronze Age to the Early Iron Age. LÄS MER

 4. 4. Morfologiska studier av arkeologiskt trä under järnurlakning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Felicia Bengtsson; [2019-06-19]
  Nyckelord :Archaeological wood; extraction; chelating agent; ight microscope; Svärdet;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Konservatorsprogrammet15 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet2019:18.... LÄS MER

 5. 5. Employing immersion to communicate archaeology: A visitor-centered approach

  Master-uppsats, Lunds universitet/Arkeologi

  Författare :Panagiota Georgana; [2019]
  Nyckelord :museum experience; museum visitors; visitor-centered approach; user experience design; UX design; virtual reality; immersion; framework; virtual reality ethics; exhibition design; museum; History and Archaeology; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The present thesis examines how the museum visitor’s experience is being transformed by various developments and particularly by the advent of virtual reality technology. The research focused on identifying the problems of communicating the archaeological information to the museum audiences while highlighting best practices and proposing solutions. LÄS MER