Sökning: "Architechture"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet Architechture.

 1. 1. Teknik för dokumentering avmöten och konferenser

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Milan Stojanovic; [2019]
  Nyckelord :Speech-to-text; Speaker recognition; Software development; Architechture; Design; Conference tool; Tal-till-text; Talarigenkänning; Systemutveckling; Arkitektur; Design; Konferensverktyg;

  Sammanfattning : Documentation of meetings and conferences is performed at most companies by one or more people sitting at a computer and typing what has been said during the meeting. This may lead to typing mistakes or incorect perception by the person who records. The human factor is quite large. LÄS MER

 2. 2. Den moderna idrottshallen Funktionalismens lösning på fritidsproblemet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Charlotta Claesson; [2015-01-23]
  Nyckelord :sports hall; arched roof; laminated beams; cultural heritage; leisure;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Bebyggelseantikvariskt program15 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet2014:22.... LÄS MER

 3. 3. Se hit! : En studie om hur man genom informationsarkitektur och grafiskt gränssnitt når ut med ett budskap på webben

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Martin Stolpe Margenberg; Lisa Hamberg; [2015]
  Nyckelord :Web design; web development; information architecture; message; graphical interface; site structure; guide; usability.; Webbdesign; webbutveckling; informationsarkitektur; budskap; grafiskt gränssnitt; sidstruktur; guide; användbarhet.;

  Sammanfattning : Vårt arbete har gått ut på att skapa två separata webbplatser. Vi har varit delaktiga i hela processerna från idéstadie till färdiga produkter. Webbplatserna vi tagit fram är Jag är fri - en kampanjhemsida åt RFSL, samt Laszlo & Tear - en presentationshemsida åt en musikduo. LÄS MER

 4. 4. The Home - in the reality of narrative atoms

  Master-uppsats, Konstfack/Inredningsarkitektur & Möbeldesign

  Författare :Maria Mattsson; [2015]
  Nyckelord :Interior architechture; Narratives; Stories; The home;

  Sammanfattning : This research is investigating how one can use narrative tools in the field of interior architecture.Its projects explore different approaches of communicating about and with interiors. Communications, imaginable in the form of conversations, which can take place between the interiors, the interior architects and the users. LÄS MER

 5. 5. Misunderstandings

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Gerda Persson; [2013]
  Nyckelord :Misunderstandings; transformations; representation techniques; installation; architectural objects; bodies; figures; architechture history; design process; intuition; Missförstånd; transformationer; representationstekniker; installation; arkitektoniska objekt; organ; kroppar; figurer; arckitekturhistoria; designprocessen; intuition;

  Sammanfattning : This project can be seen as a collection of architectural explorations that originate from the concept of misunderstanding. The misunderstanding involves an unconscious transformation that can create something new and unexpected and is therefore an important element both in history and in an individual design process. LÄS MER