Sökning: "Architecture"

Visar resultat 1 - 5 av 6519 uppsatser innehållade ordet Architecture.

 1. 1. PLANERINGSPROCESSEN AV SÖDRA STATIONSOMRÅDET OCH BOFILLS BÅGE En studie av egenskaper i 1980-talets bebyggelse

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Christofher Gustavsson; [2021-09-08]
  Nyckelord :Ricardo Bofill; Properties in postmodern architecture; Urban planing; 1980s;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktningmot bebyggelseantikvarisk verksamhet2021, 180 hpGrundnivå2021:27.... LÄS MER

 2. 2. The Audience as Investigator

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/JMG - Inst f journalistik och masskomm

  Författare :Nina Mueller; [2021-08-19]
  Nyckelord :democratisation; content; open-source journalism; open-source spaces;

  Sammanfattning : Journalism, a discipline traditionally formed by a variety of disruptions, currently faces a disruption with global dimension: The digitalisation represents a democratisation of content, which allows various kinds of new actors to ent e r the journalistic stage. Thus, the internet heralded an era of fake news and post truth, which left journalism almost voiceless. LÄS MER

 3. 3. Nudging mot hjärnans två tankesystem Effekten av olika nudgingverktyg för att främja hållbara investeringar av premiepensionen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josefin Augustin Nilsson; Olivia Sahlin; [2021-06-30]
  Nyckelord :Nudging; nudge tools; choice architecture; two ways of thinking; System 1; System 2; premium pension; sustainability; SRI investment.; Nudging; nudgingverktyg; valarkitektur; hjärnans två tankesystem; System 1; System 2; premiepension; hållbarhet; SRI.;

  Sammanfattning : Vetenskapen är enig om att klimatförändringarna och den globala uppvärmningen är på allvar, och kommer medföra oroande konsekvenser om utsläppen av växthusgaser fortsätter. Parisavtalet kräver förändringar i flera branscher och marknader, och finanssektorn är en av dessa. LÄS MER

 4. 4. Investigation of high performance configurations on the Evolved Packet Gateway

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Georgios Chatziadam; Tsigabu Mebrahtu Birhanu; [2021-04-21]
  Nyckelord :NUMA; EPG; Computer Science; Engineering; Project; Thesis;

  Sammanfattning : Modern servers today are based on multi-socket motherboards to increase their powerand performance figures. These setups provide CPU interconnection through a highspeed bus. If processes on one CPU need access to memory or devices local to anotherCPU, they need to traverse this bus and this adds a delay to the execution time. LÄS MER

 5. 5. Towards automatically generating explanations of software systems Generating explanations of a web-template system in different abstraction levels

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Alex Tao; Mahsa Roodbari; [2021-03-03]
  Nyckelord :software; explanation; architectural view; requirement; architecture; rationale; implementation; ontology; artifacts; architectural knowledge;

  Sammanfattning : Traditional software documentation is often challenging to manage as its contentgrow. For example, information becomes scattered, information become hard to retrieve and the documentation has to satisfy multiple different stakeholders. The aimof this study was to find ways to address these challenges. LÄS MER