Sökning: "Archivist"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet Archivist.

 1. 1. Arkivariens balansakt : en dekonstruerande läsning av offentlighets- och sekretesslagen med fokus på dess framställning av integritet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Anton Almer; Madelene Svensson; [2019]
  Nyckelord :Integrity; Contextual integrity; Personal integrity; State integrity; Deconstruction; Discourse analysis; Post-structuralism; Law; Archive; Archivist; Archival science; Public Access and Secrecy Act; Interdisciplinary; ALM; integritet; diskursanalys; arkivvetenskap; ABM; offentlighetslagen; sekretesslagen; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : In Sweden there are many laws that apply to government archives. Amongst them are the Public Access and Secrecy Act (offentlighets- och sekretesslagen) which regulates which records are bound by secrecy and which are rendered public. LÄS MER

 2. 2. Arkivredogörare inom Malmö stad : en självklarhet inom kommunal förvaltning?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Hanna Eriksson Isero; [2019]
  Nyckelord :archival science; archivists; archival clerks; registrars; public sector; new insitutional theory; professional theory; arkivvetenskap; arkivarie; arkivredogörare; registratorer; offentlig förvaltning; nyinsitutionell teori; professionsteori; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine archival clerks within the City of Malmö in regards to their position within their organisations and how their practical work coincide with the policy documents. The thesis also examines the archival clerks own thoughts on their work. LÄS MER

 3. 3. Automated Culling of Data in a Relational Database for Archiving

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Simon Nilsson; [2019]
  Nyckelord :digital preservation; Information Systems; legacy systems; database reverse engineering;

  Sammanfattning : Background. Archiving of legacy information systems is challenging. When no options exist for extracting the information in a structured way, the last resort is to save the database. Optimally only the information that is relevant should be saved and the rest of the information could be removed. LÄS MER

 4. 4. … except death, taxes and the GDPR : En kvalitativ studie av huruvida hänsyn har tagits till informationskultur under arbetet inför GDPR på två svenska universitet

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Ludvig Paulsrud; [2018]
  Nyckelord :Information culture; The information culture toolkit; Change management; Recordkeeping; The records continuum; Recordkeeping informatics; GDPR; General data protection regulation; EU 2016 67; Informationskultur; Information culture toolkit; Förändringsarbete; Informationsförvaltning; Records continuum; Recordkeeping informatics; GDPR; Dataskyddsförordningen; EU 2016 67;

  Sammanfattning : Målet med denna studie är att undersöka om informationskultur är ett teoretiskt verktyg som kan bidra till en proaktiv informationsförvaltning, samt om informationskulturperspektivet kan vara till stöd för en organisation som genomgår ett förändringsarbete som påverkar informationsförvaltningen. I studien används Gillian Oliver and Fiorella Foscarinis definition av informationskultur, vilket de definierar som ”values accorded to information, and attitudes towards it, specifically within organisational contexts. LÄS MER

 5. 5. Vitt brus : om långtidsbevarande av ljud och rörlig bild

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Douglas Gunnarsson; Christian Svenneheim; [2018]
  Nyckelord :ABM; arkivvetenskap; arkivarie; audiovisuell; ljud; video; långtidsbevarande; Terry Cook; digital; arkivteori; Wolfgang Ernst; ALM; archival science; archivist; audiovisual; sound; long-term preservation; postmodern; archival theory; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this master’s thesis is to examine the preservation of audiovisual objects and how methods surrounding this may affect the material as well as the archival profession. Physical recording formats – such as cassette tapes or compact discs – deteriorate quickly and are becoming progressively obsolete, which in turn makes it problematic to safeguard the information they contain. LÄS MER