Sökning: "Areas of Action"

Visar resultat 1 - 5 av 557 uppsatser innehållade orden Areas of Action.

 1. 1. Religionsdialog i Göteborg med omnejd

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Cenab Turunc; [2020-02-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim and research questions:This study explores and describe the work on the religious dialogue in Gothenburg. The main purpose of the study has been to identify and highlight the conditions and opportunities of the dialogue as a specific activity, to generate new practices and action alternatives. LÄS MER

 2. 2. Effekter av vårdhund som omvårdnasåtgärd : En litteraturöversikt ur ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Maria Lundblad; Amanda Vigren; [2020]
  Nyckelord :therapy dog; evidence; nurse; nursing; vårdhund; evidens; sjuksköterska; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hundar hjälper människor att arbeta inom polis, räddningstjänst och hälso-sjukvården. Vårdhund är benämningen inom hälso- och sjukvården där en utbildad hund arbetar tillsammans med sin förare för att främja hälsa. LÄS MER

 3. 3. Det konstruerade "viet"- en kvalitativ intervjustudie om handledare på fontänhus och deras resonemang kring jämlikhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ida Andersson; Linnéa Larsson; [2020]
  Nyckelord :Fountain house; equality; boundaries; Arendt; Goffman; construction of us; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore how employees at fountain houses in south of Sweden describes differences and similarities between them and members. The study is based on six qualitative interviews with employees, who has the title supervisors, from three different fountain houses. LÄS MER

 4. 4. Resistance is Utile : a study of civil society organizing for public service regarding the Occupation of Sollefteå Hospital

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Mimmi Andersson Johansen; [2020]
  Nyckelord :resistance; occupation; discourse; biopower; identification; cultural heritage;

  Sammanfattning : The declining access to public service is a concern for most rural areas in Sweden. This study aims to understand how civil society organize in order to maintain public service with the example of the occupation of Sollefteå Hospital. The protest opposes the closure of acute health care wards, most notably the maternity ward. LÄS MER

 5. 5. Cotula coronopifolia : invasive or just another alien species?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Lina Tomasson; [2020]
  Nyckelord :Cotula coronopifolia; dispersal mechanism; invasive species;

  Sammanfattning : It is known that alien species can become invasive in a new environment and in new geographic areas. The recent and rapid expansion of Cotula coronopifolia (cotula)on the island of Öland in Sweden has raised questions about its potential invasiveness. LÄS MER