Sökning: "Argumentation analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 233 uppsatser innehållade orden Argumentation analysis.

 1. 1. När regeringen vill en sak men gör en annan... : En studie i hur regeringen hanterat frågan om ett erkännande av folkmordet på armenier

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Carina Persson; [2020]
  Nyckelord :genocide; recognition; acknowledgement; Armenian genocide; Seyfo; 1915; 1894-1924; Ottoman Empire; Turkey; young turks; Sweden; government; decision; parliament debate; split use of history; folkmord; erkännande; Armeniska folkmordet; Seyfo; 1915; 1894-1924; Osmanska imperiet; Turkiet; Ungturkarna; Sverige; regeringen; riksdagsdebatt; kluvet historiebruk;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att söka förklaring till varför den svenska regeringen valde att inte erkänna folkmordet på armenier/Seyfo samt undersöka på vilket sätt politiker använder sig av historia när de ska ta beslut i frågor som dels skett i en annan tid och som dels är obekväma att hantera. För att få svar på denna fråga har en kvalitativ metod använts. LÄS MER

 2. 2. Den globala jakten på billig arbetskraft : - kapplöpningen mot botten och konsumentens moraliska ansvar

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm

  Författare :Grolle Lovisa; [2020]
  Nyckelord :Klädindustrin; klädföretag; moraliskt ansvar; konsument; Bangladesh;

  Sammanfattning : Aim: This study aims to analyze four strategies consumers use in order to avoid responsibility concerning the impact one’s clothing consumption can have on human rights. The purpose is to investigate whether the clothing industry contributes, or does not contribute, to human rights. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhetsredovisning – en hållbar affär?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Altay Hakyemez; Adrian Thorängen; Åsa Ståhlbrand; [2020]
  Nyckelord :Hållbarhetsrapport; Hållbarhetsredovisning; CSP; CFP; Lönsamhet; Non-financial reporting; Sustainability; profitability; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this thesis is to examine if there are financial purposes for companies to create sustainability reports, by comparing the quality of sustainability reports with profitability for swedish public companies, listed on Nasdaq OMX Stockholm, that are subject to the 6 chapter 10 § Annual Accounts Act by the year of 2018, that earlier haven’t created a sustainability report. Methodology: Quantitative research with deductive reasoning where the statistical methodology is made up of regression analysis with bivariate linear model with companies Corporate Social Performance (CSP) as independent variable and companies Corporate Financial Performance (CFP) as dependent variable. LÄS MER

 4. 4. A Comparative Analysis of Argumentation Languages in the Context of Safety Case Development

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Sirisha Bai Govardhan Rao; [2019]
  Nyckelord :safety case argumentation languages; safety case argumentation notations; documentation of safety cases;

  Sammanfattning : The safety case creation has become an explicit requirement in most of the safety-critical domains to ensure the safety of a system or an application. In the process of developing a safety case, the foremost requirement is choosing an efficient argumentation language which fulfills all the functionalities needed to develop a safety case. LÄS MER

 5. 5. Adolescents’ ability to make their own decisions regarding GRS in medical contexts. - An ethical normative argumentative analysis

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Fanny Holmberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna forskning är att lyfta fram den etiska debatten om barn, mer specifikt ungdomar, med könsdysfori. I Sverige måste man vara 18 år för att få en genusöverföringskirurgi (GRS) och det blir problematiskt när ungdomar önskar en könsförändring snabbt på grund av det starka besväret med könsdysfori. LÄS MER