Sökning: "Argumentation analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 302 uppsatser innehållade orden Argumentation analysis.

 1. 1. EN KVINNA FÖR HISTORIEBÖCKERNA? : Sedlighet, sexualitet och barnbegränsning – Hilma Hofstedts argumentation för kvinnors rättigheter under tiden för preventivmedelslagen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Petter Åberg; [2019]
  Nyckelord :Birth control; poverty; sexual rights; social rights; fattigdom- barnalstring; lecture; arguments; woman.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to pay attention to, and examine Hilma Hofstedts contribution in the struggle for woman’s sexual and social rights at the start of the 20th century. This is done by analyzing Hofstedts lecture on poverty an birth controll called ”Fattigdom- barnalstring”. LÄS MER

 2. 2. Religion som orsak till eller lösning på sociala problem. : – En argumentationsanalys av motioner om religiösa friskolor från Socialdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionsbeteendevetenskap

  Författare :Lisette Stenberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to analyze the argumentation used by the Liberals (Liberalerna), Social democrats (Socialdemokraterna) and Sweden democrats (Sverigedemokraterna) in motions regarding religious independent schools in or- der to explore whether they view religion as a cause or as a solution to social problems. The essay focuses on the parliamentary sessions of 2016/17 and 2017/18. LÄS MER

 3. 3. The Regulation of Sex Robots - An argumentative study regarding the possible risks sex robots expose women and children to

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Ida Rasmusson; [2019]
  Nyckelord :Sex Robots; Regulation; Sexual assault; Pedophilia; Prostitution; Disabilities;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to defend and prove, through four contexts and various arguments, the research standpoint which states that there should be a regulation of sex robots and the use of sex robots. The method used is an argumentation analysis which is used to analyze the arguments pro and contra sex robots and the use of the robotic device. LÄS MER

 4. 4. När praktiken möter strategin : en beskrivning av grönsaksodlares handlingsutrymme i relation till Sveriges livsmedelsstrategi

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Kerstin Magnusson; [2019]
  Nyckelord :grönsaksodling; grönsaksodlare; strukturella faktorer; handlingsutrymme; livsmedelsstrategi;

  Sammanfattning : I detta arbete möter grönsaksodlares praktiska erfarenheter den svenska livsmedelsstrategins mål om en ökad inhemsk livsmedelsproduktion. Livsmedelsstrategin anger regeringens vision om den svenska livsmedelsproduktionens utveckling. LÄS MER

 5. 5. Kampen om flygskatten : En textanalytisk studie om den offentliga debatten kring flygskatt i Sverige

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Anna Westerberg; [2019]
  Nyckelord :Flygskatt; offentlig debatt; styrmedel; industriell fatalism; moralisk kausalitet; strukturell kausalitet;

  Sammanfattning : Den 1 april 2018 började en flygskatt att gälla för inrikes- och utrikesflyg i Sverige. Skatten som innebär en avgift på 60-400 kronor skapade en enorm debatt i offentlig media där ämnen som global uppvärmning, koldioxidutsläpp, individuellt ansvar, orättvisa och integritet utgjorde grund för ställningstagandena för eller mot skatten. LÄS MER