Sökning: "Argumentation analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 422 uppsatser innehållade orden Argumentation analysis.

 1. 1. Avveckling som utveckling - En studie om beslutsprocessen kring avvecklingen av Migrationsverkets verksamhet i Borås

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Myra Pernvall; Julia Frisk; [2021]
  Nyckelord :Swedish Migration Agency; Public Administration; Decision-making process; Dismantling Liquidation; “The Essence of Decision”; Argumentation analysis; Borås; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Due to changed global conditions, The Swedish Migration Agency will have to reorganize and decrease its locations, in accordance with its business plan for 2021. The decision was based on a combination of a reduced number of asylum seekers in Sweden and reduced governmental funding of the agency. LÄS MER

 2. 2. Hur skola vi förteckna? : Diskussioner om förteckningsprinciper i Sverige från det allmänna arkivschemats införande 1903 och framåt

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Elias Lindman; [2021]
  Nyckelord :Archive; Classification principles; Allmänna arkivschemat; Verksamhetsbaserad arkivredovisning; Sweden; Arkiv; förteckningsprinciper; det allmänna arkivschemat; verksamhetsbaserad arkivredovisning; Sverige;

  Sammanfattning : The aim of this investigation is to show the evolution of public discussions about archival classification in a Swedish context. The study covers the whole period from the introduction of the traditional Swedish classification system, det allmänna arkivschemat (AA), in 1903 until this day, when verksamhetsbaserad arkivredovisning (VBA) has replaced it as the standard model, starting in 2009. LÄS MER

 3. 3. The vegan underdog : An interview study about vegan men, masculinity and political potency

  Master-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Joakim Frank; [2021]
  Nyckelord :Veganism; Vegetarianism; Masculinity; Hegemonic masculinity; Ecofeminism; Intersectionality; Neo-liberalism;

  Sammanfattning : Eating meat is an increasingly problematic social practice. It has devastating environmental effects; itends and exploits animals’ lives and as a social practice it is also connected to other oppressive systems.In our culture, meat is symbolically tied to manhood and the ideological system of carnism that supportsanimal exploitation. LÄS MER

 4. 4. Istället verka de ofta skadligt och förråande : Kunskapsanspråk gällande behovet av förhandsgranskning av film under tidigt 1900-tal

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Fredrik Odhammar; [2021]
  Nyckelord :film censorship; knowledge claim; moral assumption; knowledge legitimacy; youth development; parliamentary motion; film media;

  Sammanfattning : During the beginning of the cinema media era around the turn of 20th century, a debate prevailed in Sweden about the film’s harmful and negative moral impact on children and young people. This study aims to investigate the debaters’ knowledge claims regarding a preview of a publicly shown film and if it is related to their morality. LÄS MER

 5. 5. Medborgardialoger – demokratisering för politisk jämlikhet? : En fallstudie av medborgardialoger i två svenska kommuner som uttryck av deliberativ demokrati

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Julia Lundin; [2021]
  Nyckelord :Political participation; political equality; citizen dialogues; municipalities; deliberative de-mocracy; local democracy; inclusion; participation; argumentation; transparency; decision-making influence.; Politiskt deltagande; politisk jämlikhet; medborgardialoger; kommuner; deliberativ demo-krati; lokal demokrati; inkludering; deltagande; argumentation; transparens; beslutspåver-kan.;

  Sammanfattning : Rätten till politisk delaktighet skapar möjligheter för medborgare att göra anspråk på sina mänskliga rättigheter, och därmed möjliggör för medborgare att påverka sina levnadsförhållanden. Frånvaron av möjligheter till att delta och att kunna påverka beslut är därmed ett betydande rättighetsproblem. LÄS MER