Sökning: "Argumentation techniques"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Argumentation techniques.

 1. 1. Argumentativ CSR-kommunikation. : En studie om hur svenska modeföretag legitimerar sin outsourcade produktion.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Lovisa Cesar; Hanna Darius; Rebecca Fors; [2020]
  Nyckelord :Fashion industry; Outsourcing; CSR-communication; Sustainability report; Transparency; Legitimacy theory; Argumentation techniques; Discourse analysis; Modebranschen; Outsourcing; CSR-kommunikation; Hållbarhetsredovisning; Transparens; Legitimitetsteori; Argumentationstekniker; Diskursanalys !;

  Sammanfattning : Modebranschen präglas av ett ständigt sökande efter billigast möjliga arbetskraft. Som en konsekvens väljer företag som opererar inom denna sektor vanligen att outsourca sin produktionsfunktion till en tredje part bortom hemmamarknaden. Ett sådant beslut kan vidare ge upphov till en komplex försörjningskedja. LÄS MER

 2. 2. En het potatis : En kvalitativ fallstudie om journalistikens gestaltning av mediedebatten kring fallet Mr Cool

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Julia Ådemo; Moa Blixt; [2019]
  Nyckelord :Framing theory; Moral panic; Controversial topic; Mr Cool; Freedom of speech; Meta-debate; Case study; Morality;

  Sammanfattning : This paper aims to examine the different portrayals in Swedish journalism about a case with a controversial topic. The analyzed case in this study focuses on the provocative rapper Mr Cool and his song about sexual intercourse with a child and the following mediated debate about freedom of speech and morality. LÄS MER

 3. 3. Lessons about activism from a Swedish high school student : A rhetorical analysis of Greta Thunberg’s public speeches on climate change

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Elena - Maria Vavilov; [2019]
  Nyckelord :environmental communication; Greta Thunberg; climate activism; issue framing; rhetoric analysis; argumentation; moral purpose;

  Sammanfattning : On the 15th of March 2019, more than 1.6 million students have protested in 125 countries against the climate change effects, as part of the Fridays for Future movement. The manifestations represented the biggest day of global climate action ever taken, according to media outlets. LÄS MER

 4. 4. Konsten att kommunicera ut två varumärken samtidigt : En retorikanalys om YouTubers upprätthållande av det personliga varumärket vid reklamsamarbeten

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Emma Löwenadler; [2019]
  Nyckelord :Argumentation analysis; Influencer marketing; Personal branding; Rhetorical analysis; Social media; YouTube; YouTuber.; Argumentationsanalys; Influencer marketing; Personligt varumärke; Retorikanalys; Sociala medier; YouTube; YouTuber.;

  Sammanfattning : Internet has created an opportunity for people to communicate with a larger audience and some internet users have become famous based on what they share on social media. These people are defined as influencers which includes people with a large group of followers on different social media platforms. LÄS MER

 5. 5. Varje berättelse har sin egen hjälte : En kvalitativ studie av svenska reklamfilmers argumentationstekniker och framträdande budskap

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Anna Hillgren; [2017]
  Nyckelord :Rhetoric; visual rhetoric; commercial; marketing; advertising impact; Retorik; rethoric; visuell retorik; reklamfilm; marknadsföring; reklampåverkan;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning Syftet med studien är att undersöka hur tre svenska reklamfilmer tillämpar olika typer av argument för att övertyga mottagarna av sitt budskap och vilka retoriska grepp som används för att nå ut till publiken. Vidare undersöks vilka budskap som är framträdande samt vilka samhällsfrågor reklamfilmerna anspelar på. LÄS MER