Sökning: "Argumentationstekniker"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Argumentationstekniker.

 1. 1. Argumentativ CSR-kommunikation. : En studie om hur svenska modeföretag legitimerar sin outsourcade produktion.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Lovisa Cesar; Hanna Darius; Rebecca Fors; [2020]
  Nyckelord :Fashion industry; Outsourcing; CSR-communication; Sustainability report; Transparency; Legitimacy theory; Argumentation techniques; Discourse analysis; Modebranschen; Outsourcing; CSR-kommunikation; Hållbarhetsredovisning; Transparens; Legitimitetsteori; Argumentationstekniker; Diskursanalys !;

  Sammanfattning : Modebranschen präglas av ett ständigt sökande efter billigast möjliga arbetskraft. Som en konsekvens väljer företag som opererar inom denna sektor vanligen att outsourca sin produktionsfunktion till en tredje part bortom hemmamarknaden. Ett sådant beslut kan vidare ge upphov till en komplex försörjningskedja. LÄS MER

 2. 2. Varje berättelse har sin egen hjälte : En kvalitativ studie av svenska reklamfilmers argumentationstekniker och framträdande budskap

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Anna Hillgren; [2017]
  Nyckelord :Rhetoric; visual rhetoric; commercial; marketing; advertising impact; Retorik; rethoric; visuell retorik; reklamfilm; marknadsföring; reklampåverkan;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning Syftet med studien är att undersöka hur tre svenska reklamfilmer tillämpar olika typer av argument för att övertyga mottagarna av sitt budskap och vilka retoriska grepp som används för att nå ut till publiken. Vidare undersöks vilka budskap som är framträdande samt vilka samhällsfrågor reklamfilmerna anspelar på. LÄS MER

 3. 3. Att infiltrera, dissekera och korrigera betvingade sinnen : En argumentationsstudie av skriftliga publikationer från Jehovas vittnen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Fredrik Helmner; [2014]
  Nyckelord :Jehovas vittnen; sexualitet; argumentationstekniker; skriftliga publikationer;

  Sammanfattning : The purpose of this Master’s Degree is to identify and understand different techniques of argumentation in written texts originating from the religious movement Jehovah's Witnesses. The purpose is also to contribute with a theoretical and methodological framework for other scholars. LÄS MER

 4. 4. Persuasiva spel: Ett medium med spännande möjligheter : Procedurell retorik i två svenska opinionsbildande datorspel

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Nils Haag; [2011]
  Nyckelord :Procedural rhetoric; persuasive games; Ian Bogost; gamification; associative argumentation techniques; game theory; rhetoric; Perelman; Olbrechts-Tyteca; computer games; Procedurell retorik; persuasive spel; Ian Bogost; gamification; associativa argumentationstekniker; spelretorik; datorspel;

  Sammanfattning : This essay is about the principles and rules that control persuasive computer games. The term persuasive games mean computer games, video games and other similar artifacts that are produced to shape opinion. LÄS MER